Fizik Bölümü

Fizik Bölümü İlgili yüksek öğretim yasasıyla Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Atom ve Molekül Fiziği, Genel Fizik, Katıhal Fiziği, Matematiksel Fizik, Nükleer Fizik, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalıolmak üzere altı Anabilim Dalı ile kurulmuştur.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yeni yerleşkesinde yer alan Fizik Bölümü hizmet binası öğrencilerine ve araştırmacılara en iyi imkânlarla hizmet verecek şekilde plânlanmış, dershane, laboratuar ve okuma salonları bilgisayar, internet ağı ve projeksiyon cihazı gibi yeni teknolojilerle donatılmıştır.

İlk yıl laboratuar deneyleri ile desteklenmiş biçimde temel fizik bilgisi edinen Fizik Bölümü öğrencileri ikinci sınıftan itibaren modern fizik, atom fiziği, kuantum fiziği, nükleer fizik ve katıhal fiziği gibi teorik ve uygulamalı fizik derslerinin yanı sıra yenilenebilir enerji kaynakları, fotonik, biyomekanik, nanofizik gibi seçmeli dersleri alabilmektedirler.

Lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, aynı programda ya da gerekliliklerinin yerine getirdikleri uygun diğer programlarda lisansüstü öğrenimlerini sürdürebilmektedirler. 2009-2010 Öğretim bahar yılından itibaren yüksek lisans öğrencisi de alan Fizik Bölümünde lisans ve lisansüstü öğretim, 2 Doçent öğretim üyesi ve 1 tanesi Doktor ve 2 tanesi ÖYP kapsamında olmak üzere toplam 3 Araştırma görevlisinden oluşan akademik kadromuz tarafından sürdürülmektedir.

Bölüm Başkanlığı