MİSYON - VİZYON

MİSYON 

              Bilimsel anlayışlı, çağdaş, demokrat, üretken, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı olup çözüm üreten, değişen koşullara uyum gösterebilen, geleceğe yönelik hedefleri olan, ekip çalışması liderlik ve iletişim becerilerine sahip, iletişim ve eğitim teknolojilerini kullanabilen, farklı bilim dalları arasında ilişki kurabilen ve bilgilerini farklı alanlara uygulayabilen, kültüre ve sanata duyarlı, çeşitliliği bir zenginlik olarak algılayan, teori ile uygulamayı birleştiren, özgüveni ve hoşgörüsü olan, yaşam boyu öğrenmeyi ve kendini yenilemeyi ilke edinmiş, kendisiyle ve çevresiyle barışık, mesleğine adanmışlık duygusuna sahip, eleştirel düşünebilen ve düşüncesini uygar bir şekilde ifade edebilen bilim adamı yetiştirir. 

VİZYON

Evrensel bilimin ışığında öğrenci merkezli eğitimi esas alan Fen-Edebiyat Fakültesi, vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ve ortaya koyacağı araştırma kalitesi ile ulusal ve uluslararası alanda tanınan, gerçekleştireceği değişim programları sayesinde uluslararasılaşmaya aday, ilin, bölgenin ve ülkenin sosyal ve temel problemlerine çözüm arayışı içinde olan, takım çalışmasını ve bu doğrultuda elde edilen bilimsel kazanımları teşvik eden, katılımcı ve destekleyici bir yönetime sahip, evrensel değerlere saygılı ve ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasına katkı sağlayan ve sürekli gelişen bir Fakülte olmayı kendine vizyon edinmiştir.