Yönetim Kurulu

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

ÜNVANI

ADI

SOYADI

GÖREVİ

Prof. Dr.

Rıdvan

DURAK

Başkan

Prof. Dr.

Önder

ŞİMŞEK

Üye

Prof. Dr.

Faruk

KAYA

Üye

Prof. Dr.

Gökhan

BAYRAKTAR

Üye

Doç. Dr.

Yakup

KARATAŞ

Üye

Doç. Dr.

İbrahim

HAN

Üye

Dr. Öğrt. Üyesi

Kadirhan

POLAT

Üye

Fak. Sek.

Müslüm

ÖZER

Raportör