Kamu Hizmet Standartları

T.C.

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

ÖĞRENCİ İŞLERİ

1

İlk Kayıt

 1. LYS sonuç belgesi
 2. Diploma veya mezuniyet belgesi (fotokopi veya suret kabul edilmez)
 3. Nüfus cüzdanı örneği
 4. 6 adet (4,5x6) fotoğraf
 5. Askerlik belgesi  (erkek öğrenciler için)
 6. İkinci öğretim öğrencileri için banka dekontu

5 dakika

2

Yurtiçi/Yurtdışı

Yatay Geçiş İşlemleri

Yurt içinden yapılacak başvurularda;

 

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Transkript  (fotokopi veya suret kabul edilmez)
 3. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge
 4. Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYS yerleştirme belgesinin onaylı fotokopisi
 5. Ders içeriklerinin tasdikli örneği

 

Yurt dışından yapılacak başvurularda;

 

 1. Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYS sonuç belgesinin onaylı fotokopisi veya denklik fotokopisi, disiplin cezası alıp almadığına dair belge;
 2. Not durum belgesinin orijinalinin kendi okulları tarafından kapalı zarf içinde mühürlenmiş olarak başvuru esnasında teslim edilmesi, açık zarfla gelen başvuruların kabul edilmeyeceği;
 3. Ders planları ve içeriklerinin Türkçeye çevrilmiş suretleri;
 4. Öğrencinin yatay geçiş yapacağı programı belirten başvuru dilekçesi;

Yarıyıl ders kayıt tarihinden önce

3

Dikey Geçiş

 1. Dilekçe
 2. Transkript
 3. Ön lisans diploması
 4. DGS sonuç belgesi
 5. Ders içeriklerinin tasdikli örneği

 

5 dakika

4

Af İşlemleri

 1. Matbu Dilekçe
 2. Transkript

Yarıyıl başlamadan önce

5

Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemleri

 1. Dilekçe
 2. Kayıt dondurma gerekçesi ile ilgili belge

 (sağlık kurulu raporu, fakirlik belgesi, tutukluluk belgesi vb. )

7-15 gün

6

Ders Kayıt, Ekleme, Çıkarma ve Üst Sınıftan Ders Alma İşlemlerinin Sonuçlandırılması

 1. ÖBS üzerinden

(Üst sınıftan ders alabilmek için transkript ve danışman onayı şartı aranır.)

Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde

7

Öğrenci Temsilci Seçimi

 1. İlgili bölümlerde duyuru yapılır.
 2. Danışman öğretim üyesi kendi sınıfında seçim yapar.
 3. Seçilen kişi sınıf temsilcisi kabul edilir.
 4. Sınıf temsilcileri bölüm temsilcisini seçer
 5. Bölüm temsilcileri Fakülte temsilcisini seçer.

2 yılda bir

 Rektörlükçe belirlenen tarihler arasında

8

Öğrenci Kulüp ve Topluluk Kurulma İşlemleri

 1. Topluluğun/kulübün adı
 2. Topluluk/kulüp kuruluşunda yer alan öğrencilerin iletişim bilgileri
 3. Akademik danışmanı,
 4. Etkinlik alanı,
 5. Aday topluluğun/kulübün tüzüğü.
 6. Kurucu üyelerin öğrenci belgeleri.
 7. Kurucu üyelerin transkript belgeleri.

3 Ay

9

Teknik Gezi İsteklerinin Değerlendirilmesi

 1. Dilekçe
 2. Katılımcı listesi
 3. Sorumlu öğretim elemanı

15 gün

10

Öğrenci belgesi (Öğrenci şifresi), Transkript

 1. Öğrenci kimliği (İlgili Bölüme başvuru yapılacaktır.)

5 dakika

11

Ders Muafiyeti

 1. Dilekçe (ilgili bölüm başkanlığına)
 2. Transkript
 3. Ders içerikleri (imzalı ve mühürlü)

 

3 hafta

12

Ara Sınıflar İçin Ders Kaydı

 1. Elektronik ortamda (ÖBS sisteminden yapılmaktadır.)

Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde

13

Sınav Notuna İtiraz

 1. Dilekçe (ilgili bölüm başkanlığına)

2 hafta

14

Mazeret Sınavı Başvurusunun Değerlendirilmesi

 1. Dilekçe
 2. Sağlık Raporu
 3. Spor ve kültürel etkinlikler için ilgili birimin resmi yazısı
 4. Birinci dereceden yakını vefat edenlerin Ölüm Raporu

 

10 iş günü

15

Burs ve Sosyal Yardım

 1. Dilekçe
 2. Onaylı öğrenci belgesi
 3. Transkript
 4. Ailenin gelir durumunu gösterir belge

30 iş günü

16

Çift Anadal

 1. Dilekçe (ilgili Bölüm başkanlığına yapılacaktır.)
 2. Transkript

Yarıyıl ders kayıt tarihinden önce

17

Yaz Okulu Başvurusu

 1. Yaz okul ders kayıt formu
 2. Transkript
 3. Banka Dekontu

Rektörlüğün belirlediği tarih aralığında (Bahar Dönemi Sonunda)

18

Farklı Üniversitelerden

Yaz Okulunda Ders Alacak Fakültemiz Öğrencileri ve Diğer Üniversitelerden Fakültemizden Ders Alacak Öğrenciler İçin Yapılacak İşlemler

 

 

 1. Dilekçe (İlgili Bölüm başkanlığına yapılacaktır.)
 2. Ders içerikleri ve kredi eşdeğerlikleri (Bölüm kurulunca değerlendirilecektir.)
 3. Fakülte Yön. Kurulu onayı
 4. Onay sonrası banka dekontu

 

Rektörlüğün belirlediği tarih aralığında (Bahar Dönemi Sonunda)

19

Erasmus Eğitim Hareketliliği

 1. Dış İlişkiler ve Erasmus Koordinatörlüğüne başvuru yapılacaktır.

-

20

Farabi Öğrenci Değişim Programı

 1. Farabi Koordinatörlüğüne başvuru yapılacaktır.

-

21

Tek Ders İşlemleri

 1. Dilekçe (ilgili bölüme yapılacaktır.)
 2. Transkript
 3. Danışman onayı

 

Akademik takvimde belirtilen tarih aralığında

22

Mezuniyet ve Kayıt Silme İşlemleri

 1. İlişik kesme formu (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan temin edilerek ilgili birimlerce onaylanıp Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilecek.)

 

1 gün

PERSONEL İŞLERİ

23

Araştırma Görevlisi Atama İşlemleri

 1. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik dikkate alınarak kadro ilanında belirtilen genel ve özel şartlar ile istenilen belgeler

 

1 Ay

24

Öğretim Görevlisi Atama İşlemleri

 1. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik dikkate alınarak kadro ilanında belirtilen genel ve özel şartlar ile istenilen belgeler

 

1 Ay

25

Yardımcı Doçent Atama İşlemleri

 1. Dilekçe
 2. Özgeçmiş
 3. Doktora ya da Uzmanlık belgesi
 4. Dört takım bilimsel yayın dosyası ile Dekanlığa başvuru yapılacaktır.

Öğretim Üyeliği için Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri dikkate alınarak kadro ilanında belirtilen genel ve özel şartlar ile istenilen belgeler

2 Ay

26

Doçent Atama İşlemleri

 1. Başvurular Rektörlük Makamına yapılmaktadır.

-

27

Profesör Atama İşlemleri

 1. Başvurular Rektörlük Makamına yapılmaktadır.

-

28

Yardımcı Doçent Görev Süresi Uzatılma Başvurusunun Sonuçlandırılması

 1. Görev Süresi Uzatma Talep Formu
 2. Faaliyet Raporu
 3. Yönetim Kurulu Kararı

15 gün

29

Öğretim Görevlisi Görev Süresi Uzatılma Başvurusunun Sonuçlandırılması

 1. Görev Süresi Uzatma Talep Formu
 2. Faaliyet Raporu
 3. Yönetim Kurulu Kararı

 

15 gün

30

Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatılma Başvurusunun Sonuçlandırılması

 1. Görev Süresi Uzatma Talep Formu
 2. Faaliyet Raporu

15 gün

31

Yurt içi/Yurtdışı Görevlendirme

 1. Dilekçe
 2. Davetiye (Varsa)
 3. Bildiri Özeti (Varsa)
 4. Telafi Ders Programı (Varsa)

1 hafta

32

ÖSYM ve AÖF Sistemine İlk Giriş Kayıt İşlemleri

 

 1. Şahsen Fakülte Sekreterliğine müracaat edilir.

 

15 dakika

33

Kurum Personelinin Yıllık ve Mazeret İzin İsteğinin Sonuçlandırılması

 1. İzin Formu

1 gün

34

Kurum Personelinin Hastalık İzin İsteğinin Sonuçlandırılması

 1. İş Göremezlik Raporu

1 gün

35

Personel Emeklilik/Nakil/İstifa İşlemleri

 1. İlişik kesme formu (Personel İşleri Daire Başkanlığı’ndan temin edilerek ilgili birimlerce onaylanıp Personel İşleri Daire Başkanlığına teslim edilecek.)

-

İDARİ ve MALİ İŞLER

36

Maaş Bordro İsteği

 1. Kişi Talebi

5 dakika

37

Taşınır Mal Talebi İşlemlerinin Sonuçlandırılması

 1. Taşınır İstek Belgesi

1 gün

38

Aile Durumu Değişiklik İşlemleri

 1. Dilekçe
 2. Aile Durumu Bildirimi Formu

     (Aile durumu değişikliklerinde kullanılacak form)

 1. Evlilik cüzdanı fotokopisi
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi (eş için)
 3. Doğum raporu
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi (çocuk için)

 1 hafta

39

Geçici Görev Yolluğu

 1. Fakülte Yönetim Kurulu Kararı
 2. Görevlendirme onayı
 3. Yurtiçi/Yurtdışı geçici görev yolluğu beyan namesi
 4. Ödeme emri belgesi

1 hafta

40

Malzeme İstekleri/Satın Alma

 1. İhtiyaç Duyulan Malzeme İçin Malzeme İstek Formu Düzenlenmesi,
 2. Satın Alma İçin Malzeme Listesinin Hazırlanması,
 3. Malzemeler İçin Yaklaşık Maliyet Hesap Cetvelinin Çıkartılması,
 4. Malzemeler İçin Teklif Alınması,
 5. Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağının Düzenlenmesi,
 6. Alınacak Malzeme İçin Onay Belgesi Düzenlenmesi,
 7. Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağının Düzenlenmesi,
 8. Taşınıra Giren Malzemeler için, Taşınır İşlem Fişi Düzenlenmesi,
 9. Faturası Düzenlenerek, Ödeme Emrine Bağlanması.

1 ay

41

Sarf Malzeme İstekleri

 1. Bölüm Başkanlığınca düzenlenen malzeme istek formu

1 gün

42

Küçük Bakım Onarım Hizmetleri

 1. Bölüm Başkanlığından gelecek istek yazısı.

1 gün

43

Ek Ders ve Mesai Ücretleri

 1. Her akademik takvim yarıyı yılı başında, görev dağılımı, ders dağılımı, haftalık ders programı, ders yükü bilgi formu ve ders ücreti döküm cetveli bölümlerden gelir.
 2. Diğer aylarda bölüm başkanlıklarından gelecek ek ders ücret çizelgesi,
 3. Personelin izin ve rapor durumunu gösteren yazı, ikinci öğretim için Yönetim Kurulu Kararı tahakkuk birimine geldikten sonra, ek ders ödeme bordrosu ve banka listesi düzenlenip ödeme emri belgesine bağlanarak imzaları tamamlandıktan sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ödenmek üzere gönderilir.

5 iş günü

44

Döner Sermaye Kapsamında Yapılan İşlemler

 1. Gelir getiren çalışma
 2. İlgili kurumla sözleşme yapılacak
 3. Yönetim Kurulu Kararı

2 Ay

45

Baskı-Grafik Birimi İşlemleri

 1. Baskı-Grafik biriminden işin muhteviyatına ilişkin belge alınacak
 2. Satın alma birimine ücreti ödenecek ve makbuz alınacak

1 hafta

 

 

Not: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi ve başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

Fakülte Sekreterliği

Dekanlık

İsim

Müslüm ÖZER

İsim

Abdullah MAĞDEN

Unvan

Fakülte Sekreteri V.

Unvan

Dekan-Prof. Dr.

Adres

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Kampüs-AĞRI

Adres

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Kampüs-AĞRI

Tel

0(472) – 2159994 / 4141

Tel

0(472) – 2159994 / 4000

Faks

0(472) – 2156554

Faks

0(472) – 2156554

E-posta

mozer@aicuni.edu.tr

E-posta

amagden@aicuni.edu.tr