Fakiltemiz Öğretim Elamanına en iyi doktora tezi ödülü verildi

Fakültemiz Öğretim Elamanlarından Arş. Gör. Dr. Emine KAYA, Para Yöneticileri Derneği tarafından Ali İhsan Gelberi adına 2015-2017 yılları arasında Finans/ Ekonomi alanında doktora ve akademik çalışmalara konu olmuş araştırmalar için düzenlenen Ali İhsan Gelberi Ekonomik Araştırmalar Yarışması’nda, Prof. Dr. Ercan Uygur, Prof. Dr. Kamil Yılmaz ve Doç. Dr. Selva Demiralp’den oluşan jüri tarafından; “Zamanlararası Varlık Fiyatlama Modeli ve FAMA-FRENCH Üç Faktörlü Varlık Fiyatlama Modeli Uygulaması: Türkiye Örneği” başlıklı doktora tezi ile en iyi çalışma ödülünü kazanmıştır.

Fakültemiz adına kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz


İİBF DEKANLIĞI