İç Kontrol


1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

        STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
                              1.1.4 Birim İç Kontrol Komisyonu
                              1.4.1 Birim Faaliyet Raporu
        STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
                              2.2.1 Birim Görev Tanımları      
                              2.4.1 Birim Teşkilat Şeması
                              2.6.1 Birim Hassas Görev Listesi
        STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
                              3.6.1 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu
                              3.6.1.1 Yöneticiler İçin
                              3.6.1.2 Çalışanlar İçin
STANDART 4. Yetki Devri
                             4.1.1 Birim İş Akış Şeması


2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI

        STANDART 5. Planlama ve Programlama
                         5.5.1 Birim Özel Hedef Listesi
        STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
     
        STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
        STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
        STANDART 9. Görevler Ayrılığı
        STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller
                              10.1.1 Hiyerarşik Kontroller Listesi
        STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
                              11.1.1 Görev Dağılım Çizelgesi
                              11.3.1 İş Devir Formu
        STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri

4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
   
        STANDART 13. Bilgi ve İletişim
        STANDART 14. Raporlama
        STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
        STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

5-İZLEME STANDARTLARI
   
       STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
                             17.3.1 Birim İç Kontrol Koordinatörü
       STANDART 18. İç Denetim