Fakülte Kurulu

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ
Adı- Soyadı Görevi Kurul Görevi
Prof. Dr. Kerem KARABULUT Dekan BAŞKAN
Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÇINAR İİBF Dekan Yardımcısı Üye
Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin ŞAHİN İİBF Öğretim Üyesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Murat BEŞER İİBF Öğretim Üyesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Fatma TEMELLİ İİBF Öğretim Üyesi Üye
Numan AKTAŞ Fakülte Sekreteri Raportör