MİSYON - VİZYON

MİSYON

 

Fakültemizin Misyonu; ulusal ve uluslararası platformda tanınan seçkin bir araştırma ve eğitim kurumu haline gelmektir. Bu doğrultuda Fakültemizin temel amacı; uluslararası bilim dünyası tarafından kabul görecek kuramsal ve uygulamalı araştırmalar gerçekleştirmek; geleceğin akademisyenlerinin yetişmesine elverişli bilimsel bir ortam sunmak; bölge ve ülke kalkınmasına katkı sağlayacak üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştirmek; küresel rekabet ortamında kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarına uygun nitelikleri taşıyan, bilgiye kolay ulaşabilen, üretebilen ve paylaşabilen stratejik karar alma becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.

VİZYON

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin bilimsel araştırma verimliliği, akademik eğitim - öğretim seviyesi ve idari hizmet kalitesi bakımından,  ulusal ve uluslararası normlara uygun seçkin yüksek öğrenim kurumları arasında yer almasını sağlamaktır.