Kamu Yönetimi Bölümü ve Bilişim Sistemleri

Kamu Yönetimi Bölümü’nün başlıca amacı; kamu sektöründe, özel sektörde ve kuruluşlarda (dernek, vakıf ve düşünce kuruluşu gibi) çalışabilecek nitelikte üst ve orta düzey yöneticiler, kariyer elemanları ve uzmanlar yetiştirmektir.Bölümümüz, öğrencilere kamu yönetimi alanını çok kapsamlı bir bakış açısıyla ele alarak, siyasal teoriler, ilk çağlardan günümüze siyasal düşünceler tarihi, siyasal sistemler, devlet kuramı, anayasa, Türk anayasa düzeni, çağdaş devlet düzenleri, yönetim bilimleri, yönetim hukuku, yönetsel yargı, Türkiye’nin yönetim yapısı, çeşitli kamu hukuku ve özel hukuk konuları, kentleşme ve çevre sorunları, toplumbilim ve Türkiye'nin toplumsal yapısı, Türkiye'nin siyasal tarihi konularında lisans düzeyinde kapsamlı bir eğitim sunmaktadır.

Bölüm içinde verilen dersler dışında, fakültenin diğer bölümlerinden, işletme, Türkiye Ekonomisi, sosyal politika ve sosyal güvenlik, uluslararası politika ve uluslararası hukuk konularında da öğrencilere dersler verilmektedir. Tüm bu disiplinler arası eğitim ve araştırma olanakları yanı sıra bölümümüz, öğrencilerine uluslararası seminer ve konferanslara katılım fırsatları yaratmaktadır.Kamu Yönetimi Bölümünde öğrencilere siyasal, yönetsel ve toplumsal sorunları doğru bir biçimde kavramada ve çözmede çok yönlü düşünme becerisi kazandırma amacıyla, güncel sorunlarla ilgili seminer çalışmaları düzenlenmektedir. İlgi duyan öğrencilerin, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi toplantılarına katılımı yanı sıra, valilik, kaymakamlık ve belediyeler gibi çeşitli kamu kurumlarında belirli sürelerde staj yapma olanakları sağlanmaktadır.