Erasmus Öğrenim Hareketliliği 2013-2014 Güz Dönemi Sınav Sonuçları

3 Mayıs 2013 Cuma günü yapılan Erasmus Yabancı Dil Sınavında başarılı olan ve AGNO'su 2,20  ve üzerinde olan öğrencilerin ErasmusSınav sonuçları açıklanmıştır.

Sınavda başarılı olan öğrencilerimizle27Mayıs 2013 Pazartesi günüsaat 13:30 daİktisadi İdari Bilimler Fakültesi 107 nolu derslikte toplantı yapılacaktır. Başarılı olan tüm öğrencilerin katılımı zorunludur.

 

İlan edilen ERASMUS Programı seçme sonuçlarına göre, Yabancı Dil düzeyinde 50/100 ve akademik başarı düzeyinde 2,20/4 barajını geçen öğrenciler Erasmus öğrencisi olmaya hak kazanmıştır. Ancak, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı için Üniversitemize kaç kişilik öğrenci hibesi tahsis edileceği henüz belli olmamakla birlikte,  kurumumuza 20 ile 35 kişi arasında hibe tahsis edileceği öngörülmektedir. Sıralamada adı “Asil” olarak geçen öğrencilerimize, 2013 Haziran ayı içerisinde Türk Ulusal Ajansı tarafından belirlenecek hibeye göre başarı sırası esas alınarak işlem yapılacaktır.