HAZIRLIK MUAFİYET SINAVI

2017-2018 Akademik Yılı Hazırlık Programı Muafiyet (Seviye Tespit Sınavı) 20 Eylül 2017 Çarşamba günü saat 14:00'da yapılacaktır.

Muafiyet sınavına;

1. Yeni kayıt yaptıran (seviye tespiti ve şubelendirme için),

2. Önceki yıllarda başarısız olan,

3. Devamsızlıktan kalan tüm öğrencilerimiz katılmak zorundadır.

4.
Adaylar sınava gelirken Nüfus Cüzdanı ve Öğrenci Belgesini (veya kayıt sırasında verilen öğrenci kayıt belgesini) yanlarında bulundurmak zorundadır. Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayanlar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı ve öğrenci belgesi/kayıt belgesinin ikisini de bulundurmak zorunludur.