Türkiye genelinde bulunan 87 İlahiyat Fakültesi dekanından ortak Kudüs Bildirisi

KUDÜS KIBLEDİR, KUDÜS MİRAÇTIR, KUDÜS ÖZGÜR DEĞİLSE, DÜNYA TUTSAKTIR

Allah’ın yeryüzündeki ikinci mabedi olan Mescid-i Aksâ’nın bulunduğu Kudüs, hem önceki Peygamberlerin tebliğ merkezi, hem de Nebiler silsilesinin son temsilcisi olan Hz. Muhammed’in (sav) Miracına basamaklık etmiş şehirdir. Mescid-i Aksâ Müslümanların ilk kıblegâhıdır. Allah Rasulü’nün Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi gibi ziyaret edilmesini ve namaz kılınmasını teşvik ettiği mabettir.

Hz. Ömer devrinde fethedilen Kudüs, Selçuklu ve Osmanlı dönemleri de dahil olmak üzere 13 asır İslam hakimiyetinde kalmıştır. Bu sebeple şehir, İslam medeniyetinin göz bebeğidir. Peygamberler şehri Kudüs, Müslümanların emanetinde insanlığın ortak mirası olan sevgi, hoşgörü ve birlikte yaşamın merkezi olmuştur. Ne yazık ki, Müslümanların emanetinden alındıktan sonra “şiddet”, “nefret” ve “zulüm” ile anılır hale gelmiştir. 

Kudüs’ün bu noktaya gelmesinde Ortadoğu’nun kaderine hükmeden ülkelerin barıştan, haktan ve adaletten uzak müdahaleleri büyük rol oynamıştır. Son olarak ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in sözde başkenti olarak tanıması, ülkemizin de içinde bulunduğu bölgeyi ve dünyayı kaosa sürükleyecek provokatif bir adımdır. 

Filistin’i işgal ederek milyonlarca insanı yıllardır yersiz, yurtsuz bırakan, işgal ettiği topraklarda Müslümanıyla Hıristiyanıyla halkları kendi yurtlarında yabancı durumuna düşüren, sistematik baskı ve zulmün temsilcisi haline gelen İsrail yönetiminin bu yaptıkları yetmezmiş gibi, ABD’nin Kudüs’ü bu işgalci Siyonist devletin başkenti olarak tanıması kesinlikle kabul edilemez. 

Uluslararası hukuk ve BM Güvenlik Konseyi kararları hiçe sayılarak alınan bu karar, Kudüs’ün işgalini meşrulaştırmak ve şehrin statüsünü değiştirmek anlamına gelmektedir. Hukuk ihlali taşıyan bu karar diğer dinlerin de şehre atfettikleri kutsiyeti hiçe saymaktadır. 

Unutulmamalıdır ki, dünya barışının yolu Ortadoğu’dan, Ortadoğu barışının yolu ise Kudüs’ten geçer. Kudüs’e barış, ancak toplumsal vicdan, adalet, eşitlik ve hoşgörüyle gelecektir. Kudüs özgür değilse, dünya tutsaktır…

Kamuoyuna duyurulur.

Bildiriye İmza Atan İlahiyat Fakülteleri ve Dekanları

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Süleyman MOLLA İBRAHİMOĞLU

Adıyaman Üniversitesi Hamdi GÜNDOĞAR

Afyon Kocatepe Üniversitesi Mustafa GÜLER

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Adem YERİNDE

Akdeniz Üniversitesi Ahmet ÖGKE

Aksaray Üniversitesi Mehmet Bahaüddin VAROL

Amasya Üniversitesi Şuayip ÖZDEMİR

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Mehmet Barc

Ankara Üniversitesi İsmail Hakkı ÜNAL

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mehmet ÜNAL

Ardahan Üniversitesi Mehmet BİBER

Artvin Çoruh Üniversitesi Fahrettin TİLKİ

Atatürk Üniversitesi Sinan ÖGE

Balıkesir Üniversitesi Mehmet BAYYİĞİT

Bartın Üniversitesi Azize Toper KAYGIN

Batman Üniversitesi Mustafa Nuri TÜRKMEN

Bayburt Üniversitesi Nasrullah HACIMÜFTÜOĞLU

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Dursun HAZER

Bingöl Üniversitesi Hakan OLGUN

Bitlis Eren Üniversitesi İsa YÜCEER

Bozok Üniversitesi Salih KARACABEY

Bülent Ecevit Üniversitesi Yılmaz YILDIRIM

Cumhuriyet Üniversitesi Yusuf DOĞAN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Şevket YAVUZ

Çukurova Üniversitesi Ali Osman ATEŞ

Dicle Üniversitesi Ali AKAY

Dokuz Eylül Üniversitesi Hakkı Şah YASDIMAN

Dumlupınar Üniversitesi Halis AYDEMİR

Düzce Üniversitesi Mehmet Faruk BAYRAKTAR

Erciyes Üniversitesi Temel YEŞİLYURT

Erzincan Üniversitesi Mustafa ALICI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hüseyin AYDIN

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Ahmet Turan ARSLAN

Fırat Üniversitesi Gıyasettin ARSLAN

Gazi Üniversitesi Celal TÜRER

Gaziantep Üniversitesi Şehmus DEMİR

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hanifi VURAL

Giresun Üniversitesi Cevdet COŞKUN

Gümüşhane Üniversitesi Zafer ERGİNLİ

Hakkari Üniversitesi Ömer PAKİŞ

Harran Üniversitesi Murat AKGÜNDÜZ

Hitit Üniversitesi Abdullah ÇOLAK

Iğdır Üniversitesi Şükrü İsmail İPEK

İbn Haldun Üniversitesi Bilal Aybakan 

İnönü Üniversitesi Fikret KARAMAN

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Mustafa SİNANOĞLU

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Turan KOÇ

İstanbul Şehir Üniversitesi Mehmet Ali BÜYÜKKARA

İstanbul Üniversitesi Mürteza BEDİR

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Saffet KÖSE

Kafkas Üniversitesi Sami ÖZCAN

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mehmet Akif ÖZDOĞAN

Karabük Üniversitesi Hür Mahmut YÜCER

Karadeniz Teknik Üniversitesi Emin AŞIKKUTLU

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Fikret KARAPINAR

Kastamonu Üniversitesi Mehmet ATALAN

Kırıkkale Üniversitesi Eyüp BAŞ

Kırklareli Üniversitesi Abdüsselam ARI

Kilis 7 Aralık Üniversitesi M. Doğan KARACOŞKUN

Kocaeli Üniversitesi Abdullah KAHRAMAN

Manisa Celal Bayar Üniversitesi A. Kemal ÇELEBİ

Mardin Artuklu Üniversitesi Ahmet AĞIRAKÇA

Marmara Üniversitesi Ali KÖSE

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mehmet KARACA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yusuf Ziya ERDİL

Mustafa Kemal Üniversitesi Mehmet KILINÇ

Muş Alparslan Üniversitesi Fethi Ahmet POLAT

Namık Kemal Üniversitesi Osman ŞİMŞEK

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ramazan ALTINTAŞ

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Zülfikar DURMUŞ

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Seyit AVCI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Metin YILMAZ

Ordu Üniversitesi Tarık YARILGAÇ

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Murat TÜRK

Pamukkale Üniversitesi Ersan ÖZ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Salih Sabri YAVUZ

Sakarya Üniversitesi Ahmet BOSTANCI

Selçuk Üniversitesi Mustafa ŞAHİN

Siirt Üniversitesi İhsan Süreyya SIRMA

Sinop Üniversitesi Nihat DALGIN

Süleyman Demirel Üniversitesi Rifat OKUDAN

Şırnak Üniversitesi Abdulaziz HATİP

Trakya Üniversitesi Cevdet KILIÇ

Uludağ Üniversitesi Abdurrahman ÇETİN

Uşak Üniversitesi Hüseyin YAŞAR

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mehmet Salih ARI

Yalova Üniversitesi İbrahim HATİPOĞLU