Fakültemiz Son Sınıf Öğrencileri Tarafından Dönem Sonu Sergisi Düzenlendi


Fakültemiz son sıfın öğrencileri Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersinde bir dönem boyunca bilimsel araştırma yöntemleriyle elde ettikleri sistematik bilgileri farklı bilişim teknolojilerini kullanarak pratiğe uyguladılar.

İlgili dersin öğretmeni 
Öğr. Gör. Musa TURŞAK fakültemizde okutulan ders konularının daha iyi  anlaşılması için bu tür etkinliklerin faydalı olacağını belirterek bu tür çalışmaların bundan sonra da devam edeceğini ifade ettiler.