iş Devir Formu


TÜM BİRİMLER

1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük

1.1.4 Birim İç Kontrol Komisyonu

1.4.1 Birim Faaliyet Raporu

STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

2.2.1 Görev Tanımları

2.2.1.1 Fakülte Sekreterliği

2.2.1.2 Tahakkuk

2.2.1.3 Bölümler Sekreterliği

2.2.1.4 Taşınır Kontrol

2.2.1.5 Yazı İşleri 


2.4.1 Birim Teşkilat Şeması

2.6.1 Hassas Görev Listesi
                      

STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı

3.6.1 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu

STANDART 4. Yetki Devri

2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI

6.1.1 Risk Belirleme Kartları

1.1 Tahakkuk - Maaş

1.2 Tahakkuk Ek Ders

1.3 Tahakkuk - Yolluk

1.4 Tahakkuk - SGK

1.5 Tahakkuk - Satın Alma

1.6 Öğrenci İşleri

1.7 Öğrenci İşleri

1.8 Öğrenci İşleri

1.9 Öğrenci İşleri

1.10 Yazı İşleri - Yazışmalar

1.11 Yazı İşleri - SGK

6.1.2. Risk Envanteri

6.1.2. Risk Kayıt Formu

6.2.3. Risk Oylama Formu

6.2.3. Risk Matrisi

STANDART 5. Planlama ve Programlama

STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

STANDART 9. Görevler Ayrılığı

STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller

10.1.1 Hiyerarşik Kontroller Listesi

KFS 10.1.1-Hiyerarşik Kontroller 1

KFS 10.1.1-Hiyerarşik Kontroller 2

KFS 10.1.1-Hiyerarşik Kontroller 3

STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği

11.1.1 Görev Dağılım Çizelgesi

11.3.1 İş Devir Formu

Görev Devri Bölümler Sekreterliği

Görev Devri Özel Kalem

Görev Devri Tahakkuk

Görev Devri Taşınır Kayıt Kontrol

Görev Devri Yazı İşleri

STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri

4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

STANDART 13. Bilgi ve İletişim

STANDART 14. Raporlama

STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi

STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

5-İZLEME STANDARTLARI

STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi

17.3.1 Birim İç Kontrol Koordinatörü

STANDART 18. İç Denetim

KOMİSYON