Dekanın mesajı

Millî Eğitim Bakanlığının 6.12.2011 tarihli ve 24055 sayılı yazısı üzerine kurulan ve ilk defa 2012-2013 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başlayan fakültemiz, son yıllardaki artan sayılarıyla 100’e yaklaşan yüksek din eğitimi faaliyeti yürüten kurumlardandır. Üniversitemizin yemyeşil dingin yerleşkesi içinde sosyal ve kültürel olanaklarının yanı sıra kendi fiziki kapasitesiyle de uyumlu olarak eğitim ve öğretim kalitesi hedeflerini gerçekleştirebilmek için uzman öğretim kadrosu ve yardımcı personel ihtiyacını hızla tamamlamaya çalışırken, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi gibi köklü üniversitelerimizden de öğretim elamanı desteği almayı sürdürmektedir.

Güzel Anadolu’muzun şirin serhat kenti Ağrı’da bulunan Fakültemiz, yürüttüğü seviyeli din eğitim ve öğretimiyle ahlaki yönden toplum yararını daima kişisel çıkarlarının üstünde tutan, meslekî yönden bilgi ve becerileri, ilgi ve yetenekleriyle ihtiyaçlara cevap verecek donanım ve kültüre, aynı zamanda hür ve bilimsel düşünce etiğiyle geniş bir dünya görüşüne sahip, beden ve ruh bakımdan dengeli ve sağlıklı, sevgi dolu, erdemli, özgür ve kişilikli bireyler yetiştirmeyi temel misyon olarak benimsemiştir. Buna paralel olarak din bilimleri alanında yüksek düzeyde bilimsel araştırmalar yaparak güncel sorunlarımızın çözümüne katkı sağlayacak dinî bilgiyi üretmek ve bilim dünyasının seçkin bir üyesi olarak bu bilgileri dış dünyayla paylaşarak evrensel gelişmeye katkı vermek de bu misyonun bir parçasıdır. Özü itibariyle erdemli bireyler yetiştirmeyi hedefleyen dini eğitim-öğretim faaliyetimizin ekseninde “kin ve nefret “değil, “sevgi ve barış” vardır.

Bu temel eksenden kopmadan objektif yöntemlerle İslam dinini öğrenen, dinî-ahlakî değerler ve hizmetler konusunda topluma rehberlik edebilecek bilgi ve birikime sahip olan, farklılıklarımızı barış içinde bir arada yaşatmanın imkânlarını araştıran uzman ilahiyatçılar yetiştirme ve bu amaç doğrultusunda bilimsel araştırmalar yaptırtma hedefini gerçekleştirmek için Fakülte yönetimi, öğretim kadrosu, yardımcı personeli ve öğrencileri olarak olağanüstü bir gayret içinde olmayı hem milli hem de dini bir görev addediyoruz.

Bu dilek ve temennilerle bütün öğretim kadromuza, yardımcı personelimize ve kıymetli öğrencilerimize en derin sevgi ve muhabbetlerimi arz ediyor, hayatlarında başarılar diliyorum.

 

Prof. Dr. Adem YERİNDE
Dekan