Organizasyon Şeması


 
-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Komisyonu -Fakültenin İdari Hizmetlerinin Yürütülmesi -Eğitim Komisyonu
 
-Kütüphane ve Yayın Komisyonu -İdari, Teknik, Güvenlik ve Yardımcı Hizmetler Personeli
-Öğrenci Hizmetleri ve Otomasyon

 
-Çevre Komisyonu

 
-Fakültedeki Tüm Mekanların Temizlik ve Organizesi
 
-Ders ve Sınav Programları Komisyonu

 
-Kültürel Faaliyetler Komisyonu -Teknik Hizmetler -Spor Etkinlikleri Komisyonu
 
-Akademik Atanma ve Değerlendirme Komisyonu -Fakültedeki Tüm Birimlerin Denetimi -Yatay Geçiş, Muafiyet İntibak Komisyonu
 
-Kantin Denetleme Komisyonu   -Öğrenci Temsilciliği Komisyonu
 
-Fakülte Web Sitesi   -Erasmus, Farabi ve Mevlana Komisyonu
 
-Satınalma ve Muayene Komisyonu   -Diğer Üniversitelerle İşbirliği Komisyonu
 
-Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi Komisyonu   -Ders Ücretleri Komisyonu

 
-Depo ve Envanter Komisyonu   -Okul Uygulamaları Koordinatörlüğü ve İlgili Komisyon
 
Fakülte Akreditasyon Komisyonu