Personelimize İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verildi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurum Koordinatörlüğümüz tarafından personelimize İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurum Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi. Pınar BAYKAN, 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu gereğince personel çalıştıran kamu ve özel sektöre ait bütün işyerlerinde, iş güvenliği konusunda eğitim verilmesi ve bunun belgelendirilmesinin yasal bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmesi, onların karşı karşıya bulundukları tehlike ve risklerin belirlenmesi, ayrıca alınması gerekli tedbirler konusunda iş sağlığı ve iş güvenliği eğitim programlarına çalışanlar tarafından katılım sağlanmasının son derece önemli ve yasal zorunluluk olduğu vurguladı. Ardından kadroya geçen personelimize genel konularda çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, işyeri temizliği ve düzeni, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar ve meslek hastalıkları ile ilgili Temel İş Güvenliği Eğitimi verildi.
 
Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanlığı