Web ve Tasarım Bölümünün Görevleri

1. Bilgi sistemleri ve üniversite kapsamında yeni bileşenlerinin tespit edilen ihtiyaçlar ve Daire Başkanı tarafından kendisine verilen tasarım ve grafik projelerinin/düzeltmelerinin /güncellemelerinin analizi, tasarımı ve kullanılırlığını yapmak.
2. Programı kullanacak kişilere gerekli eğitimi vermek.       
3. Kurumun ihtiyacı olan program Web hizmetini sunmak, kurum bünyesinde kullanılmasını sağlamak.
4. Daha yeni teknojiler kullanan, daha hızlı, daha güvenlikli yazılımlar için teknolojiyi takip etmek, araştırmalar yapmak ve bu doğrultuda bilgilendirmeleri yapmak.
5. Üniversite Akademik ve idari birimlerin talepleri ve birim iş planları doğrultusunda web sayfaların tasarlanması ve güncellenmesi. Belirlenen ihtiyaçlara cevap vermek üzere web hizmeti verecek yazılımların tasarlanması, yönetilmesi ve güncellenmesi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi anasayfa tasarımı ve güncellemelerini yapmak. Üniversitedeki diğer birimlere gerekli durumlarda web tasarım desteği vermek. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında geliştirilen yazılımların arayüz tasarımlarını yaparak katkı sağlamaktır.