Personel


Öğr. Gör. Dinçer POLAT
Döner Sermaye İşletme Müdürü
Gerçekleştirme Görevlisi
Dahili Telefon : 1416 
e-posta : dpolat@agri.edu.tr