Hizmet Standartları

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

GENEL SEKRETERLİK

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA 
İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ

(EN GEÇ)

YAZI İŞLERİ

   

1

Kişi ve Kurumlardan Gelen Evrakların Elektronik Ortamda Kayıt İşlemlerinin Yapılarak  Sınıflandırılıp, İlgili Birimlere Havalesinin Yapılması.

Resmi Yazının Aslı ve EBYS

1 İş Günü

2

Kişi ve Kurumlara Giden Evrakların Elektronik Ortamda Kayıt İşlemlerinin Yapılarak Sınıflandırılıp,İligili Birimlere Gönderilmesi.

Resmi Yazının Aslı ve EBYS

1 İş Günü

3

Kişi ve Kurumlardan GelenEvrakların Sınıflandırılarak İç Birimlere Dağıtım İşlemlerinin Yapılması.

Resmi Yazının Aslı ve EBYS

1 İş Günü

4

Kişi ve Kurumlara GidenEvrakların Sınıflandırılarak İç Birimlere Dağıtım İşlemlerinin Yapılması.

Resmi Yazının Aslı ve EBYS

1 İş Günü

5

İç Birimlerden Gelen Yönetim Kurulu Kararlarının Onaya Sunulması.

Resmi Yazı ve Yönetim Kurulu Kararı  Ekleri İle Birlikte

Sürekli

6

İç Birimlerden Gelen Görevlendirme Taleplerinin Onaya Sunulması.

Resmi Yazı,Talep Ekleri ve Görevlendirme İstek Formu

Sürekli

7

Kişi ve Kurumlardan Gelen Günlü Evrakların Sınıflandırılarak Takibinin Yapılması.

Resmi Yazı ve Ekleri

Sürekli

8

Kurum Dışına Gönderilecek Evrakların Posta veya Kargoya Verilme İşlemlerinin Yapılması.

Posta Zarfı ve Pulu

Sürekli

9

Gelen ve Giden Evrakların Sınıflandırılarak Dosyalama İşlemlerinin Yapılması.

Resmi Yazılar

Sürekli

10

Kurum Amirleri Tarafından Diğer Kurumlar ile Kurum İçindeki Birimlere Yazılacak Duyuru ve Talimatlar İle İlgili Resmi Yazıların Hazırlanması ve İlgili Birimlere Gönderilmesi.

Resmi Yazı ve Dökümanları

Sürekli

11

Gelen ve Giden Evrakların Desimal Dosya Sistemine Göre Sınıflandırılarak Yıl Sonunda Arşive Kaldırılma İşlemlerinin Yapılması.

Resmi Yazı ve Belgelerin Tümü

Sürekli

12

Desimal Dosya Sistemine Göre Yeni Yıla Ait 
Gelen ve Giden Evrak Dosyalarının Açılması.

Resmi Yazı ve Belgelerin Tümü

Sürekli

13

   

1 ay

14

Yönetim Kurulu Gündemin Hazırlanması

 

1 hafta

  15

Üniversite Senatosu ile Üniversite 
Yönetim Kurulunda alınan kararların yazılması.

 

3 iş günu

16

Üniversite Senatosu Kurulu'nun kararlarını 
Üniversite'ye bağlı birimlere iletmek.

 

3 iş günü

17

Yönetim Kurulu ve Senato kararlarını uygulamakİzlemek ve sonuçlandırmak

 

sürekli

18

Üniversite Yönetim Kurulu'nun kararlarını
Üniversite'ye bağlı birimlere iletmek.

 

3 iş günü

19

Rektörlüğün ve Genel Sekreterliği'nin 
yazışmalarını yürütmek.

Resmi Yazılar

Sürekli

 

BASIN YAYIN ile HALKLA İLİŞKİLER

   

20

Basında üniversitemizle ilgili çıkan haberlerin takibi/arşivlenmesi

 

Sürekli

21

Üniversite haberlerinin derlenmesi, basına dağıtımı

 

Sürekli

22

Davetiye, broşür, katalog vb tasarımların yapılması

Basım Talep Formu

2 Hafta

23

Etkinlik organizasyonu ve duyurusu

 

1 İş Günü

24

Fotoğraf ve video çekimleri

 

Sürekli

25

Davetiye, tebrik kartı dağıtımlarının yapılması

 

1 İş Günü

26

Duyuruların üniversite web sayfasında yayınlanması

 

1 İş Günü

27

Kurumlarca istenilen tanıtıcı materyalin gönderilmesi

 

1 İş Günü

28

Tanıtıcı sunum, slayt vb hazırlanması

 

1 Hafta

29

Üniversite iletişim bilgilerinin güncellenmesi

İletişim Bilgileri Formu

5 İş Günü

31

Üniversitenin tanıtım ve temsilini yapmak

 

Sürekli

       

 “Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin  bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”

MÜRACAAT YERİ

İlk Müracaat Yeri:

İkinci Müracaat Yeri:

İsim

Enes BİRİCİK

İsim

            Köksal TAŞBAŞI            

Unvan

Şube Müdürü

Unvan

Genel Sekreter Yardımcısı 

Adres

Genel Sekreterlik-Rektörlük Binası

Adres

Genel Sekreterlik-Rektörlük Binası

Telefon

0 (472) 216 20 08

Tel

0 (472) 215 46 15

Faks

0 (472) 215 11 82

Faks

0 (472) 215 11 82

E-Posta

  ebiricik@agri.edu.tr

E-Posta

ktasbasi@agri.edu.tr


Genel Sekreterlik Hizmet Standartları İçin Tıklayınız