Değerlerimiz

 

Genel Sekreterliğimizin işleyişi ve saygınlığı açısından personelimiz tarafından benimsenen değerlerimiz;

1-İnsan hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi,

2- Din, dil,ırk, etnik köken, fikir, cinsiyet,cinsel yönelim, yaş,bedensel engel ve benzeri özellikler nedeniyle ayrımcılık ve önyargıya yer vermeden hakça ve dürüst davranılması,

3- Üniversitede her konunun özgürce tartışılacağı bir ortamın yaratılması ve korunması,

4- Bilgilenme, bilgilendirme, öğrenim ve öğretim özgürlüğünün korunması,

5- Bilimin gelişme sürecinin herkes tarafından desteklenmesi,

6- Saydamlık ilkesi ile saklı kalması gereken bilginin korunması ilkesi arasında denge kurulması,

7- Üniversite içi bireyler ve birimler arası ilişkilerin her zaman karşılıklı saygı çerçevesinde tutulması,

8- Kurumsal kaynakların korunması, özenli, verimli ve etkili kullanımının sağlanması,

9- Karardan doğrudan ya da dolaylı etkilenenlerin karar verme sürecine katkılarının sağlanması,

10-Yapılan iş ve alınan kararlarda insanlığın yararı gözetilip sosyal sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi,

11-Kişisel yetkinliğin geliştirilmesi; dürüstlük, güvenilirlik, hak ve sorumlulukların bilinciyle davranılması,

12-Profesyonel yetkinliğin geliştirilmesi; görevin kendine özgü amaçlarına, kurum ve görevin saygınlığının korunmasına uygun davranılması; işin yapılmasında kalite ve etkililik ilkelerinin benimsenmesi,

13-Bireysel gelişimin desteklenerek özendirilmesi; akademik liyakat, deneyim ve emeğe saygı gösterilmesi,

14-Çevreye karşı duyarlı, sorumlu ve hayvan haklarına saygılı davranılması,