Vizyon Misyon

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
 
Hukuk Müşavirliği: 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname`nin 35.maddesine göre Genel Sekreterlik Makamına bağlı bir birim olarak, Üniversitemizin öğrencileri ve personeli ile diğer kişi ve kuruluşlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitemizin haklarını savunmak, üniversitemizin tasarruflarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak icrasında yardımcı olmakla görevlidir.

 
MİSYONUMUZ
 
Üniversite tüzel kişiliğinin, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yazılı ilke, esas ve hedefler doğrultusunda, yüklendiği kamu hizmetlerini yerine getirirken, tesis ettiği idari işlem ve eylemleriyle hukukun ve mevzuatın öngördüğü sınırlar içerisinde kalması yönünden danışma birimi olarak, Üniversitenin haklarının savunulmasında ve elde edilmesinde icra birimi olarak faaliyet göstermektedir.

VİZYONUMUZ
 
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. Maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda ve ilgili mevzuatta yazılı ilke, esas ve hedeflerdir.