İşçi Kadrosu Dilekçe Örneği

Başvuru Formu
Dilekçe Örnekleri

Sürekli işçi kadrıosuna alınacak taşerona bağlı çalışan işçilerin 02.01.2018 ile 11.01.2018  tarihleri arasında yukarıda yer alan formların eksiksiz bir şekilde doldurularak İdari ve Mali İşler Daire Başkanığına teslim edilmesi gerekmektedir.