Üniversitemiz'de Kitap Standı Açmak İsteyen Yayınevlerinin Dikkatine

Üniversitemizde kitap standı açma talebi ile ilgili istenen evrakların stant açılması istenen ilk gün tarihinden en geç 3 hafta önce Rektörlüğümüze ulaştırılmış olması gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen talepler dikkate alınmayacaktır. Web sayfamızdan erişebileceğiniz dilekçe örneğini, gerekli şekilde doldurarak aşağıda sıralanan belgelerle birlikte Üniversitemiz Rektörlüğüne ( Fax: 0472 215 11 82) fakslamanız gerekmektedir. Önemle duyurulur.

Olur Belegesi İçin Tıklayınız
 
Dilekçe ile birlikte gönderilecek belgeler:
- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kitap Standı Açma Taahhütnamesi ( Stant açacak yayınevi tarafından imzalanıp kaşelenmesi gerekmektedir.)
- Yayın Listesi (ISBN Numaraları mutlaka olacak)
-Stantta görevlendirilen kişilerin onaylı listesi
- Kültür ve Turizm Bakanlığı Sertifikası (Geçerlilik Tarihine dikkat edilmesi gerekmektedir.)
- Vergi Levhası
- Ticaret Odasından alınan Oda Sicil Kayıt ve Faaliyet Belgesi,
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan Kapıdan Satış Yetki Belgesi
NOT: Ayrıca evrakların aslını veya aslının aynıdır onaylısını posta yolu ile Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımıza göndermeniz gerekmektedirAksi takdirde talebiniz işleme alınmayacaktır.
 
KİTAP STANDI AÇMAK İÇİN UYULACAK ŞARTLAR
1. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü tarafından stant açmalarına onay verilen yayınevlerinin, stant izin yazılarını Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Merkez  Kütüphanesinden stant açmadan önce almaları ve stant açacakları birimin yetkilisine ibraz etmeleri gerekmektedir.
2. Kurumumuzdan stant açma izni alan firma, materyal seçme komisyonunca belirlenen kitap setini veya listesini ücretsiz olarak Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine tutanak karşılığı teslim edilecektir.
3. Stant başvurularında tarafımıza gönderilen dilekçedeki tarih ve yerleşkeler göz önüne alınacaktır. Bunun haricinde herhangi bir yerleşke için stant açma isteğine izin verilmeyecektir.
4. Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma hakkındaki Kanuna muhalefet edilmemelidir. Korsan yayına izin verilmeyecektir. Korsan yayın tespit edildiği takdirde stant kapatılır ve gerekli yasal işlem başlatılır.
5. Tarafımıza gönderilen yayın listesinde yer alan kitaplar haricinde yayın satışı yapılmayacaktır.
6. Stant için gerekli her türlü ekipmanın temininden yayınevi sorumludur.
7. Kitap standı başlangıç tarihinden bitiş tarihindeki mesai bitimine kadar açık kalabilecektir ve zaman aşımına izin verilmeyecektir.
8. Firma tarafından stant da görevlendirilenlerin T.C kimlik numaraları, Ad-Soyadları ve
firmadaki  görevleri firma tarafından onaylanmış bir liste halinde stant açılmadan önce Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına gönderilecektir.
9.Üniversitemizde stant açılması uygun olan Fakülte/Yüksekokullar/; Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu D Blok, Meslek Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuludur.
10. Stant kurmak isteyen yayınevlerine ilgili Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul yönetimleri tarafından yer gösterecekler ve kontrollerini sağlayacaklardır.  
Kitap standı izinlerinizi aşağıda yer alan çizelgeden takip edebilirsiniz.
Detaylı bilgi için 0472 215 98 63/1308/1319 numaralı telefonu arayabilir ya da kudo@agri.edu.tr  adresinden bilgi alabilirsiniz.