KÜTÜPHANE KURALLARI

KÜTÜPHANE KURALLARI
v  Kütüphane içinde yüksek sesle konuşulmaz, diğer kullanıcıları rahatsız edecek davranışlarda bulunulmaz.
v  Kütüphane içinde grup çalışması yapılmaz, grup çalışması yapmak isteyen kullanıcılar grup çalışma odalarını kullanmalıdır.
v  Kullanıcılar kütüphane personelinin uyarıları doğrultusunda hareket etmek zorundadırlar.
v  Kütüphane içinde cep telefonu kullanılmaz, kütüphaneye girmeden önce cep telefonları kapatılmalıdır.
v  Raflardan alınmış kitaplar masalarda bırakılmalı, rafa yerleştirmeye çalışılmamalıdır.
v  Kütüphanede yapılan bütün kullanıcı işlemleri için kullanıcı kütüphane personeline öğrenci kimliğini göstermelidir.
v  Kütüphane içinde sigara içilmesine, yiyecek ve içecek bulundurulmasına izin verilmez.
v  Kullanıcılar kütüphanede bulunan bilgisayarlardaki programları kopyalayamazlar.
v  Kullanıcılar kütüphanede internet kullanımı sırasında yasadışı web adreslerine giremezler.
v  Kullanıcılar kütüphane personeline ait araçları izinsiz kullanamazlar ve kütüphane içindeki araç ve malzemelerin yerlerini değiştiremezler.
v  Kütüphane bilgi kaynaklarına ve eşyalarına (bilgisayar, masa, sandalye, vb.) herhangi bir şekilde zarar veren kullanıcı hakkında gerekli yasal işlem yapılır.
v   Kütüphane çıkışı kütüphane güvenlik sistemine bağlıdır, sistemin uyarması durumunda personelin çanta vb. eşyaları kontrol etme yetkisi vardır.
v   Kütüphane personelinin gerekli gördüğü durumlarda kullanıcıların çanta vb. eşyalarını kontrol etme yetkisi vardır.
v   Kütüphanedeki bilgisayarlar sadece eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik amaçlar için kullanılır.
v   Kullanıcılar kütüphaneye açılış saatinden önce giremezler ve kapanış saatinde de kütüphaneden çıkmaları beklenmektedir. Kapanış saatine 15 dakika kala kütüphane otomasyon sistemi kapandığı için ödünç işlemleri yapılamaz. Kapanış saatine 15 dakika kala son kontroller yapılarak kullanıcıların kütüphaneden çıkması sağlanır.
v  Kütüphane materyalini kaybeden veya zarar verenler, yerine koymak veya temin etmekle yükümlüdür.
v   Kütüphane kullanıcıları, yanlarında bulunan eşyaları korumakla yükümlüdür. Kütüphane salonunda meydana gelebilecek olası çalınma ve kaybolma olaylarında kütüphane yönetimi sorumlu tutulamaz.
v   Kütüphane yönetiminden izinsiz kütüphane içerisinde kamera, fotoğraf makinesi ve benzeri cihazlarla çekim yapmak yasaktır.
v   Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ile ilişiğini kesme durumunda olan bütün üye kullanıcılar Öğrenci İşleri tarafından verilen " İlişik Kesme Belgesi" nin ilgili kısımlarını, üzerlerinde ödünç alınmış materyal ve kütüphane cezası olmadığına dair Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı onaylatmakla yükümlüdür.
 
 
ÖDÜNÇ VERME VE İADE İŞLEMLERİNDE UYULMASI GEREKEN
KURALLAR ŞUNLARDIR:
v  Ödünç alınan materyalin tüm sorumluluğu kullanıcıya aittir.
v  Ödünç alma işlemi yapılmamış hiçbir kitap, dergi ve herhangi bir kütüphane kaynağının kütüphane personelinden izinsiz olarak dışarıya çıkartılması yasaktır. Kütüphaneden çıkarılacak her bir materyalin ödünç alma işleminin yapılması zorunludur. Kütüphane koleksiyonunun güvenliği manyetik kapı kontrol sistemiyle sağlanmaktadır. İkaz sesi işitildiğinde görevliye yardımcı olmak gereklidir.
v  Kullanıcılar Kütüphaneden çıkarken elektronik güvenlik sistemi içerisinden kurallara uygun olarak geçmek, gerekli durumlarda ellerindeki çanta ve yayınları görevliye göstermekle yükümlüdür. İzinsiz olarak materyal çıkarmaya teşebbüs edenler için gerekli tedbirler alınır ve durumun ağırlığına göre yasal yollara başvurulabilir.
v  Kütüphane ödünç verme işlemleri sırasında üniversite kimlik kartı gösterilmesi zorunludur.
v  Kaybedilmiş veya hakkında kaybedilmiş işlemi uygulanan kitap veya benzeri materyalin belirtilen şekillerde temin ve teslimin mümkün olmaması halinde o kitap veya materyal Değer Takdir Komisyonu’nun belirleyeceği değer göz önünde bulundurularak ödünç almış kişiye tazmin ettirilir.
v  Başkasının kimlik kartıyla kütüphane materyali ödünç alınamaz ve süre uzatma işlemi yapılamaz.
v  Zamanında iade edilmeyen materyaller için gecikme cezası günlük 0.25 TL dir.
v  Üzerinde gecikmiş kitap olanlara yeni kitap verilmez.
v  Genel koleksiyonda yer alan kitaplar, başka bir kullanıcı tarafından istenmediği takdirde 1 kez uzatılabilir.(Uzatma süresi 10 gündür.)
v  Kitap iade işlemi bitmeden memurun yanından ayrılmayınız, aksi takdirde oluşabilecek kitap kayıplarından ve gecikme bedellerinden kişi kendisi sorumludur.
 
 
  

İdari Personel
Materyal Süre
3 Kitap 15 Gün
1 Rezerv Kitap 1 Gün
ÖDÜNÇ VERME-İADE KURALLARI                 
Öğretim Üyeleri
Materyal Süre
5 Kitap 30 Gün
1 Rezerv Kitap 1 Gün
 
 
 
 

Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencileri
Materyal Süre
3 Kitap 15 Gün
1 Rezerv Kitap 1 Gün
Lisans ve Ön Lisans Öğrencileri
Materyal Süre
3 Kitap 15 Gün
1 Rezerv Kitap 1 Gün
 
 
KÜTÜPHANEDEN YARARLANMA KOŞULLARI
      Kullanıcılar, kütüphaneden aşağıdaki koşullarla yararlanırlar.
v  Üniversitenin akademik ve idari personeli kütüphanenin doğal üyeleridir.
v  Öğrencilerin ödünç materyal alabilmeleri için kütüphaneye üye olmaları şarttır.
v  Üyeler kimlik bilgilerinde bir değişiklik olması durumunda kütüphaneye bilgi vermek zorundadırlar.
v  Üniversitenin personeli ve öğrencileri dışındaki kullanıcılar materyallerden ancak kütüphane içinde yararlanabilirler. Bu kullanıcılar kütüphaneye üye olamazlar ve kütüphaneden ödünç materyal alamazlar.
v  Materyaller izin alınmadan kütüphane dışına çıkarılamaz. İzinsiz olarak kütüphane dışına materyal çıkarmaya teşebbüs eden veya kütüphane materyallerine zarar veren kullanıcılar, haklarında yasal işlem yapıl üzere Rektörlüğe bildirilir.
 
KÜTÜPHANEDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR
v  Kütüphaneye girerken cep telefonu kapatılmalı, içerde kullanılmamalıdır.
v  Kütüphaneye şişelenmiş su dışında içecek ve yiyecek getirilmemelidir.
v  Sessiz olunmalı ve diğer kullanıcıları rahatsız edecek davranışlardan kaçınılmalıdır.
v  Raflardan alınmış kitaplar masalarda bırakılmalı, rafa yerleştirmeye çalışılmamalıdır.
v  Ödünç alma işlemi yapılmamış kütüphane materyali dışarı çıkarılmamalıdır, çıkaranlar hakkında yasal işlem uygulanır.
v  Kütüphane koleksiyonunun güvenliği manyetik kapı kontrol sistemi ve kameralarla sağlanmaktadır.
v  Özel eşyalarınızın kütüphanede kaybolması ya da çalınmasının sorumluluğu kütüphaneye ait değildir.
                                        
                                                      
ÜYE OLMA KOŞULLARI
 
v  Kütüphanemize üye olmak için Üniversitemiz öğrencisi olmak zorunludur.
v  Üniversite dışından gelen okuyucular kütüphane kaynaklarını kullanabilir, ancak üye olamazlar.
v  Üyeler kütüphane kurallarına uymayı kabul ederler.
 
 
 
 
ÖDÜNÇ VERMEDE UYGULANACAK KURALLAR
 
v  Ödünç materyal verme işlemi sırasında personel kimlik kartı veya üyelik kartı gösterilmesi zorunludur.
v  Başkasına ait kimlik ve/veya üye kimlik kartı ile ödünç verme işlemi yapılamaz.
v  Akademik personel ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerine 30 gün süre ile en çok 5(beş) kitap; idari personel ile ön lisans ve lisans öğrencilerine 15 gün süre ile en çok 3(üç) kitap ödünç verilebilir.
v  Ödünç verilen materyali süresi içerisinde iade etmeyen kullanıcılar bu materyali iade etmeden ve gecikme bedelini ödemeden yeni materyal ödünç alamaz ve süre uzatma işlemi yapamaz. Materyali iade eden ve gecikme bedelini ödeyen kullanıcı, yeniden ödünç materyal alabilir ve süre uzatma işlemi yapabilir.
v  Ödünç verilen kitapların süresi, diğer kullanıcılar tarafından talep edilmemesi halinde akademik personel ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 30 gün süre ile 1(bir) defa; idari personel ile ön lisans ve lisans öğrencileri için 10 gün olmak üzere bir defa uzatılabilir.
v  Kullanıcılara ödünç olarak verilen materyal rezerve ettirilebilir. Rezerve edilen materyal duyurudan itibaren aynı gün içinde ödünç alınmazsa rezerve işlemi iptal edilir.
v  Üniversiteler arası işbirliğinin gereği olarak merkez ve birim kütüphaneleri diğer üniversitelerin öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin yararlanmalarına açıktır. Ancak ödünç materyal verme işlemi kendi üniversitelerinin kütüphanesi aracılığı ile yapılır.
 
GÜNÜNDE İADE EDİLMEYEN KİTAP VE DİĞER MATERYAL
 
v  Ödünç aldığı kitabı zamanında iade etmeyen kullanıcıdan günlük gecikme bedeli alınır.
v  Ödünç aldığı kitabı süresi içerisinde iade etmeyen kullanıcılar bu kitabı iade etmeden ve gecikme bedelini ödemeden yeni kitap ödünç alamaz ve süre uzatma işlemi yapamaz.
 
ÖDÜNÇ VERİLMEYECEK MATERYALLER
 
v  Aşağıda belirtilen materyaller ödünç verilmez.
v  Ansiklopedi, sözlük, atlas,
v  Süreli yayınlar,
v  Basılı olmayan tezler,
v  Yazma ve basma nadir eserler,
v  Harita ve slaytlar,
v  Birimlerce tespit edilen sayıları tükenmiş veya ayrılmış eserler,
v  Müzik notaları,
v  Koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller vb.,
v  Kütüphane dışına çıkarılmasında Daire Başkanlığı'nca sakınca görülen diğer materyaller.
v  Okuyucular bu gibi materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde bir görevlinin gözetiminde yararlanabilirler.
 
 
 
 
 
 
ÖDÜNÇ ALINAN MATERYALİN YIPRATILMASI VEYA KAYBI
 
v  Ödünç verilen materyalin zayi olması (kaybedilmesi, kullanılamayacak derecede yıpratılması vb.) halinde aşağıdaki kurallar uygulanır.
v  Zayi olan materyal, niteliği aynı olmak kaydıyla zayi eden üyeye piyasadan temin ettirilir. Ayrıca varsa tahakkuk eden gecikme bedeli de üyeden alınır. Piyasa fiyatı belirlenemeyen veya temin edilemeyen materyalin bedeli Kütüphane Değer Takdir Komisyonu tarafından belirlenir.
 
 
KÜTÜPHANEDEN İLİŞİK KESME
 
v  Akademik ve idari personel ile öğrenciler Üniversiteden ayrılmadan önce kütüphane ile ilişiklerini kesmek zorundadırlar.
v  Öğrenciler, kayıtlarını sildirmeleri veya mezun olmaları halinde kütüphaneden ilişiklerini kesmek zorundadırlar.
v  Üniversiteden emeklilik, nakil, istifa vb. nedenlerle sürekli olarak ya da görevlendirme, askerlik vb. sebeplerle geçici olarak ayrılan akademik ve idari personel kütüphaneden ilişiklerini kesmek zorundadırlar.
v  Bu işlemler Başkanlığın koordinatörlüğünde, Personel Dairesi Başkanlığı, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ve birimlerin işbirliği ile yürütülür.
 
BAĞIŞ KABUL KOŞULLARI
 
v  Başkanlık; her türlü materyal ile ihtiyaç duyulan diğer araç-gerecin bağış olarak kabul edilmesinde aşağıdaki hususları göz önünde bulundurur.
v  Bağış olarak kabul edilecek materyal, güncelliğini ve bilimsel özelliğini yitirmemiş, Üniversitede verilen eğitime uygun ya da araştırmacıları sosyal ve kültürel açıdan destekleyici nitelikte olmalıdır.
v  Materyal, içerik açısından insanları yönlendirici siyasi vb. propaganda içermemelidir.
v  Kendi içinde cilt bütünlüğü sağlamayan süreli yayınlarla, mevcut koleksiyon ile bütünlük sağlamayan yayınlar ve tek sayılar bağış olarak kabul edilmez.
v  İlk ve orta öğretim ders kitapları, teksir, ders notları vb. özellikler gösteren yayın ve materyaller bağış olarak kabul edilmez.
v  Kullanılamayacak derecede yıpranmış, cildi parçalanmış, sayfaları yırtık, eksik olan kitap, süreli yayın vb. materyaller bağış olarak kabul edilmez.
v  Bağış olarak kabul edilen yazma ve nadir eserler kendi bölümünde muhafaza edilir.
v  Başkanlık yapılan bağışı, koleksiyonuna ekleyip eklememeye ve bağış konusu materyali kütüphane içinde nereye ve nasıl yerleştireceğine serbestçe karar verir.
v  Kütüphane koleksiyonu için uygun olan materyaller, demirbaş numarası verilerek koleksiyona eklenir.
v  Başkanlık, uygun gördüğü takdirde bağış olarak kabul ettiği materyalleri iade etme veya başka bir kütüphaneye bağışlama hakkına sahiptir.
v  Bağış yapan kişiler, sonradan, yaptıkları bağışlarla ilgili herhangi bir hak ve istekte bulunamazlar.
v  Bağış yapanın adı kitap üzerine standart bir şekilde yazılır.


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Ödünç Alma Kuralları
 
 
• Başkasına ait kimlik kartıyla ödünç alma işlemi yapılamaz.
• Üzerinde gecikmiş materyal ve gecikme cezası bulunan kullanıcılara, Transkript, Öğrenci ve Mezuniyet belgesi verilmez. Yayınlar kütüphaneye iade edildiğinde ve gecikme cezası ödendiğinde bu engeller kaldırılır.
• Kullanıcılarımız, üzerinde bulunan gecikmiş yayınları iade etmeden ve gecikme cezasını ödemeden yeni ödünç yayın alamazlar.
• Başka kullanıcıda bulunan kitap veya kitaplar ayırtılabilir. Kullanıcılar en fazla 3 kitabı ayırtabilir. Ayırtılan kitaplar duyurudan itibaren aynı gün içinde alınmazsa ayırtma işlemi iptal edilir. Başka kullanıcı tarafından istenmediği takdirde, ödünç alınan kitabın ödünç verme süresi, iadesine 3 gün kala bir defa uzatılabilir. Uzatma kütüphaneye bizzat gelerek veya program üzerinden yapılabilir.
• Kütüphane personeli, gerekli durumlarda ödünç alınan kitabı kullanıcıdan geri isteyebilir.
• Süreli yayınlar, referans kaynakları, yüksek lisans ve doktora tezleri ödünç alınamaz.
• Akademik ve İdari Personel, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri diğer üniversite kütüphanelerinden yayın talebinde bulunabilir, taleplerde ilgili kütüphanenin ödünç verme politikası geçerlidir.
• Yayının kaybedilmesi ve geciktirilmesi durumunda ilgili kütüphanenin cezai kuralları işleme alınmaktadır.
• Kütüphane, Kütüphaneler arası işbirliği kapsamında 5 kitabı 1 ay süreyle ödünç vermektedir.
• Kargo masrafı isteği yapan kişiye aittir.
• Kütüphane, tarafından diğer üniversite kütüphanelerine verilen kitapların kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek zararlar ve kayıplardan isteği yapan kütüphane, kütüphanemize karşı sorumludur.
•Doküman Sağlama; Kullanıcılarımızın, Kütüphanemiz koleksiyonlarından karşılamayan, makale, kongre-konferans bildirisi, kitap bölümü ve tez gibi istekleri, yurtiçinde işbirliğimiz olan kütüphane ve bilgi merkezlerinden sağlanır.
• İstekte bulunulmadan önce derginin ihtiyaç duyulan cilt ve sayısının ve kitabın koleksiyonumuzda olmadığı, Kütüphane Kataloğu ve E-Dergi Arama sayfası kontrol edilerek kesinleştirilmelidir.
Kütüphane Kuralları
• Üniversite dışından gelen kullanıcılar, araştırma yapmak için (Üniversite öğrencileri ve akademisyenler) kütüphane kaynaklarını öncesinde randevu alarak kullanabilirler. Ders çalışmak için kütüphane kullanılmaz.
• Kütüphanemizdeki yayınlar elektronik güvenlik sistemi ile korunmaktadır. İzin alınmadan kütüphane dışına yayın çıkarılamaz.
• Alarm zili çaldığında okuyucu üzerinde bulunan materyalleri göstermekle yükümlüdür.
• Kullanıcılar kendi eşyalarından sorumludurlar. Kaybolan ya da çalınan eşyalardan kütüphane sorumlu tutulamaz.
• Kütüphaneye yiyecek ve içecek sokulması ve tüketilmesi, tütün mamullerinin içilmesi yasaktır.
• Kütüphaneye girerken cep telefonlarını sessize almak zorunludur.
• Raflarda bulunmayan materyal için kütüphane personelinden yardım istenmelidir.
• Kütüphanede kullanılan kitap, tez, süreli yayın vb. materyaller kullanımdan sonra, çalışma masalarında bırakılmalı, raflara okuyucu tarafından yerleştirilmemelidir.
• Kütüphaneyi kullanan tüm okuyucular, kütüphane kurallarını kabul etmiş sayılırlar.
 
İletişim
Daha fazla bilgi için 6205-6204 numaralı telefonu arayabilir veya kutuphane@agri.edu.tr adresine mesaj gönderebilirsiniz.