AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
PROF. DR. SAYIN ABDULHALİK KARABULUT’UN
28 MART - 03 NİSAN 2017 KÜTÜPHANE HAFTASI 
KUTLAMA MESAJI

 

Uygarlık tarihi incelendiğinde bilgiye önem veren, bilgiyi üreten ve kullanan toplumların her dönem ilerleme içinde oldukları, ekonomik, siyasal ve toplumsal yönden güçlendikleri görülecektir. Bilgi, geçmişten günümüze tüm toplumlar için hayatî önem taşımış, bilgiye duyulan ihtiyaç sürekli artmıştır.
 
İnsanlık bunun bilinciyle bilginin üretilmesi kadar, toplanmasına, erişilmesine ve geleceğe aktarılmasına da tarih boyunca büyük önem vermiştir. Bu süreçte, en değerli bilgi hazineleri kitaplar başta olmak üzere, yüzyıllardır bilgi kaynaklarını kullanıcısının hizmetine sunan kütüphaneler, insanoğlunun yolunu aydınlatmıştır. Kütüphaneler her türlü bilgiyi toplumun ihtiyaç duyan her kesimine iletme hizmetini üstlenmiş kurumlardır. Kütüphanelerin bu konumu hemen hemen her çağda hiç değişmeden süregelmektedir.
 
Değişmeyen ve değişmeyecek bu döngü, bilginin temel kaynak olarak ele alındığı, bilgi üretiminin ve iletişiminin yaygınlaştığı, bilgi üzerine çalışanların yoğunlukta olduğu, sürekli öğrenmenin ve bilgilenmenin kaçınılmaz hale geldiği yeni ekonomik dönem olarak tanımlanan bilgi çağında daha da belirginleşmiş durumdadır. Bu süreçte kütüphanemizin hizmetlerinin daha kaliteli ve verimli olarak sürdürülebilmesi için bir referans merkezi olan olan ve İshak Paşa Sarayı’nın modeli esas alınarak inşa edilen Kültür ve Bilim Merkezi hayata geçirilmiştir.
 
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yeni oluşturduğu otomasyon sistemleri aracılığı ile basılı ve elektronik ortamdaki bilgilere uzaktan erişilebilen; yine ulusal ve uluslararası ağlar aracılığı ile entegre olduğu sistemlerin herhangi birinde bulunan bilgi kaynaklarına anında ulaşabilen; dolayısı ile kütüphane kullanıcıları ile bilgi kaynakları arasında her bakımdan tam bir uyumun bulunduğu bir bilgi merkezi konumuna gelmeyi hedeflemiştir.
 
Üniversitemiz Kütüphanesinin daha etkin ve verimli bir biçimde hizmetlerini sürdürebilmesine yönelik olarak bilginin kendisinden enformasyona dönüşmesine kadar olan süreç sürekli değerlendirilerek gözden geçirilmektedir.
 
Bu vesile ile 28 Mart - 03 Nisan 2017 tarihleri arasında kutlanacak olan KÜTÜPHANE HAFTASI’NI kutlar, herkese kitap ve kütüphaneli bir hayat diler, saygılar sunarım.
 
                                                                                                                     PROF. DR. Abdulhalik KARABULUT                                                                                                                       AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ