Başka Bir Üniversitenin Yaz Okulundan Ders Alma İle İlgili Başvuru İşlemleri


        Başvuru Formu için Tıklayınız...

         
        Üniversitemiz Senatosunun Yaz Okulu ile ilgili almış olduğu karar için Tıklayınız...

         Yaz okulundan ders almak isteyen öğrencilerimiz için İş Akış Süreci 
      NOT: Başvuru Dilekçesini Danışman ve Bölüm Başkanına onaylatan öğrenci bu başvuru dilekçesinin  bir nüshasını Fakülte/Yüksekokul/MeslekYüksekokul Bölümler Sekreterliğine teslim ederek bir adet Senato Kararı çıktısı ile birlikte Yaz Okulunda ders göreceği Üniversiteye götüreceklerdir...