2017-2018 Bahar Dönemi Merkezi Yerleştime ve AGNO 'ya göre Yatay Geçiş Başvuruları


     1-   Merkezi Yerleştime Puanı (Ek Madde-1) ile Yatay Geçiş
            LİSANS Bölümler İçin Tıklayınız
            ÖNLİSANS 
Bölümler İçin Tıklayınız
     
     2-   AGNO Puanı ile Yatay Geçiş 

     3-   Son 5 Yılın Taban Puanları


Başvuru Tarihleri ve Gerekli Belgeler
Başvuru Dilekçesi
YÖK Uygulama Esasları
A.İÇ.Ü Uygulama Esasları

NOT: Başvurular Her Fakülte/Yüksekokulların Bölüm Sekreterliği tarafından alınacaktır.

Eğitim Fakültesi                                       : 0 472 215 20 38
Fen Edebiyat Fakültesi                            : 0 472 215 99 94 
İktisadi İdari Bİlimler Fakültesi                 : 0 472 215 04 68
İslami İlimler Fakültesi                             : 0 472 216 20 35
Sağlık Yüksekokulu                                 : 0 472 215 40 00

Meslek Yüksekokulu:                               : 0 472 216 10 95
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu    : 0 472 216 20 10