İç Kontrol


ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
 
            1-KOS: KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
                        Standart 1:Etik Değerler ve Dürüstlük
                                    1.1.4 PDB İç Kontrol Komisyonu
                                    1.4.1 Birim Faaliyet Raporu
                        Standart 2: Misyon, organizasyon yapısı ve görevler
                                    2.2.1 Görev Tanımları
                                    2.4.1 Teşkilat Şeması
                                    2.6.1 Hassas Görev Listesi
                       Standart 3: Personelin yeterliliği ve performansı
                                    3.6.1 Yönetici
                                    3.6.1 İdari
                         Standart 4: Yetki Devri
                                        4.1.1 ÖİDB İş Akış Şemaları 
                       

           2-RİSK DEĞERLENDİRME
                        Standart 5: Planlama ve Programlama
                                        5.5.1 Birim Özel Hedef Listesi

                        Standart 6: 
                                    6.1.1 Risk Belirleme Kartı 
                                       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
                                    6.1.2  Risk Envanteri, Risk Kayıt Formu
                                       1  2  3  4
                                    6.2.2  Risk Oylama Formu, Risk Matrisi 
                                       1  2
           3-KFS: KONTROL FAALİYETLERİ
                        Standart 7: 
                                   7.2.2 Toplantı Tutanağı İmza Listesi
                        Standart 8: Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi
                        Standart 10: Hiyerarşik kontroller
                                   10.1.1 Hiyerarşik Kontroller Listesi 
                        Standart 11: Faaliyetlerin sürekliliği 
                                   11.1.1 Görev Dağılım Çizelgesi
                                   11.3.1 İş Devir Formu
            4-BİLGİ VE İLETİŞİM
                        Standart 13: Bilgi ve İletişim
                                  13.1.1 Web Sitesi
            5-İZLEME
                        Standart 17: İç Kontrolün Değerlendirilmesi
                                  17.3.1 İç Kontrol Birim Koordinatörü