Ağrı'nın Kronolojik Tarihi

 
·         M.Ö. 3000 Hurriler bölgeye hâkim oldular.
·         M.Ö. 1500 Mittani İmparatorluğu bölgeyi ele geçirdi.
·         M.Ö. IX. yüzyılda Urartular Doğu Anadolu’da hâkimiyet kurdular.
·         M.Ö.  VI. yüzyıl Medler bölgeyi ele geçirdiler.
·         M.Ö. 549-331 yılları arası Pers İmparatorluğu egemenliğine aldı.
·         M.Ö. Büyük İskender bölgede egemenlik sağladı.
·         M.Ö. 331-189 Slavkos İmparatorluğu denetiminde kaldı.
·         M.Ö. 189-M.S. III. yüzyıl Romalılar ve Partlar hakim oldular.
·         M S. IV. yüzyıl Hun Türkleri ve Sassaniler arasında el değiştirdi.
·         M.S. VIII. Bagratlılar kontrolü sağladılar.
·         M.S. IX-XI Bizanslar ve Araplar arasında el değiştirdi.
·         1064’te Büyük Selçuklular hâkim oldular.
·         13. yüzyılda Moğol İstilası gerçekleşti.
·         14. yüzyılın sonlarında Celayirliler Bayezid’e hâkim oldular.
·         14. yüzyılda Akkoyunlular ile Karakoyunlular arasında el değiştirdi.
·         15. yüzyılda Safevilerin kontrolüne geçti.
·         1514 yılında Yavuz Sultan Selim’in Şah İsmail üzerine düzenlediği Çaldıran Seferi’nde
          Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetine geçti.
·         Osmanlı hâkimiyetine geçtikten sonra yurtluk-ocaklıkla yönetilmiştir.
·         1578 yılına kadar Osmanlı-İran arasında el değiştirdi.
·         1578-1585 yılları arasında Van Eyaletine bağlandı.
·         III. Murad döneminde yapılan Tahrir Defteri’ne göre Bayezid Sancağı ve Tevabihi;
          Eleşkirt, Şelve, Diyadin, Ovacık, Bayezid, Urut ve İskender Kalesi toplam altı sancak
          olup, Karakilise Şelve (Tutak, Hamur) nahiyesine tabi bir köy idi.
·         16. yüzyılın son çeyreğinde 17 hanelik bir yerleşim yeriydi.
·         1585-1603 yılları arasında Revan Eyaleti’ne tabi olmuştur.
·         1604 yılında Revan’ın Osmanlı hâkimiyetinden çıkmasıyla birlikte
          Van Eyaleti’ne bağlanmıştır.
·         17-18. yüzyıllarda bazen Van bazen de Erzurum eyaletine bağlanmıştır.
·         18. yüzyıldan Cumhuriyet dönemine kadar Erzurum vilayetine bağlı kalmıştır.
·         1828-1829,1854-1856,1877-1878 yıllarında Rus işgaline uğramıştır.
·         19. yüzyılın sonlarında Bayezid, Diyadin, Eleşkirt, Ayntab (Tutak) ve Karakilise
         (Karaköse) adlarıyla beş kazaya ayrılmıştır.
·         I. Dünya Savaşı’nda tekrar Rus işgaline uğramıştır.
·         1927 yılında vilayet merkezinin Bayezid’den Karakilise’ye taşınmıştır.
·         1938 yılında Karakilise ismi Ağrı olarak değiştirildi.