Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

              Bilgi sistemleri alanına giren her konuda akademik ve idari birimlerin gereksinim duyduğu her türlü alt yapı, donanım, yazılım, proje hizmetleri ve bunların uygulama çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayan Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUM), en yeni teknolojilerin aranması, bulunması, uygulamaya konulması amacıyla disiplinlerarası araştırmalar yapmak için üniversitemiz bünyesinde kurulmuştur.