Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Ve Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Yücel ÜNAL  Rektör Yardımcısı  Başkan
2 Ali BALKİS  Genel Sekreter  Üye
3 Murat TOK  Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı  Üye
4 Bülent YONTAR  Şube Müdürü  Üye
5 Zeynelabidin ASLAN  Bilgisayar İşletmeni  Üye