misyon-vizyonumuz

 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi güçlü eğitim kadrosu ile öğrencileri topluma hazırlayan, bilgiye, öğrenmeye ve üretmeye katkı sağlamak için, onlara yeni ufuklar açan bir bilgi üniversitesidir. 

Üniversitemizin misyonu evrensel ölçekte bilgi ve teknolojiyi üretim yolu ile bilimsel gelişime katkı sağlayan, sorgulayan, araştıran ve sürekli gelişmeyi hedef edinen üretken bireyleri topluma kazandırmak, toplumsal gelişimin sürdürülebilmesinde etkin ve belirleyici rol oynamaktır.

 

Üniversitemizin vizyonu, Atatürk İlke İnkılapları doğrultusunda, Medeniyet Geçidi'nde, dünya üniversiteleri içerisinde yer alan ve tanınan saygın bir üniversite oluşturarak, dünya kalitesi ve standartlarında eğitim, öğretim vererek, araştırma yaparak 21. yüzyılın küresel rekabet ortamının gerekli kılacağı meslek ve iletişim becerilerine sahip; bölgesel kaynakları en ideal biçimde kullanıp sürdürülebilir kalkınmayla birlikte insan odaklı çalışan, bilim, teknoloji, sanat ve spor alanlarında uluslararası rekabet gücüne sahip, sosyal sorumluluk ve yurttaşlık bilincine sahip gençler yetiştirilmesi, ayrıca; Çağdaş Eğitim Programları'nın uygulanması, bu programları belirli sayıdaki sosyal, kültürel ve insan bilimleri programları ile ülkemizin ve yöremizin bilim, teknoloji, kültür hayatına katkıda bulunarak öncü bir üniversite olmaktır. 

 

Üniversitemiz, varlık sebebi olan öğrencilerimizi merkez alarak eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürmektedir. Öğrencilerimiz için interaktif eğitim modeli benimsenmiştir. Üniversitemizde öğrencilerimizin edindikleri bilgileri ile birlikte sorunlara çözüm odaklı yaklaşma, analitik düşünme yeteneği kazanarak mesleki hayatlarında başarılı olmaları hedeflenmektedir. 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, bilimsel araştırmalar ve eğitim-öğretim hizmetleri ile toplumla güçlü ilişkiler kuran yükseköğretimde lider bir pozisyonda olmaya yönelik adımalr atan ve evrensel değerleri özümseyen bir dünya üniversitesi olacaktır.