SENATO

 

Senato

 

Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır. Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar
1- Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyatlerinin esasları hakkında karar almak,
2- Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,
3- Rektörün onayından sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
4- Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,
5- Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,
6- Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
7- Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,
8- Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

1- Başkan     Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT (Rektör)
2- Üye Prof. Dr. Yusuf ÇETİN Rektör Yardımcısı
3 Üye Prof. Dr. Önder ŞİMŞEK Rektör Yardımcısı
4- Üye Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT (İslami İlimler Fakültesi Dekan V.)
5- Üye Prof. Dr. Yücel ÜNAL (Eczacılık Fakültesi Dekan V.)
6- Üye Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT (Patnos Sultan Alparslan Müh. ve Doğa Bil. Fak. Dek..V)
7- Üye Prof. Dr. Mehmet YALÇIN (Eğitim Fakültesi Dekan.V)
8- Üye Prof. Dr. Güray OKYAR (Fen Edebiyat Fakültesi Dekan.V)
9- Üye Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT (İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dekan.V )
10- Üye Doç. Dr. İbrahim HAN (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü)
11- Üye Doç. Dr. Faruk KAYA (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V.)
12- Üye Doç. Dr. Fatma AĞGÜL YALÇIN (Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü)
13- Üye Prof. Dr. Yücel ÜNAL (Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu Müdürü)
14- Üye Yrd. Doç. Dr. Murat BEŞER (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdür V.)
15- Üye Doç. Dr. Veysal ÇOMAKLI (Sağlık Yüksekokulu Müdürü)
16- Üye Yrd. Doç. Dr. Ahmet Selçuk AKDEMİR (Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür V)
17- Üye Doç. Dr. Gökhan BAYRAKTAR (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü)
18- Üye Yrd. Doç. Dr. Mehmet TEYFUR Meslek Yüksekokulu Müdürü
19- Üye Yrd. Doç. Dr. M. Salih GEÇİT (Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu Müdür V.)
20- Üye Doç. Dr. Ramazan DEMİRDAĞ (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür V.)
21- Üye Yrd. Doç. Dr. Faruk YEŞİLDAL (Patnos Meslek Yüksekokulu Müdürü)
22- Üye Yrd. Doç. Dr. Fatih KAYA (Eleşkirt Meslek Yüksekokulu Müdürü)
23- Üye Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÖZGÜL (Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu Müdürü)
24- Üye Yrd. Doç. Dr. Müzahir KILIÇ (Eğitim Fakültesi Dekanlığı Senatörü)
25- Üye Doç. Dr. Murat GÜNEY (Fen Edebiyat Fakültesi Senatörü)
26- Üye Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇINAR (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Senatörü)
27- Üye Yrd. Doç. Dr. Yalçın KARAGÖZ (Eczacılık Fakültesi Dekanlığı Senatörü)
28- Üye Yrd. Doç. Dr. Abdulcebbar KAVAK (İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı Senatörü)
29- Raportör  Muhammet Nuri KILIÇ (Genel Sekreter /Raportör)