Stratejik Plan Komisyonu

1  Prof. Dr. Yücel ÜNAL  Rektör Yardımcısı   Başkan
2  Ali BALKİS  Genel Sekreter  Üye
3  Doç. Dr. Ahmet Ocak AKDEMİR Enstitü Müdürü  Üye
4  Yrd. Doç. Dr. Şekip YAZGAN  İ.İ.B.F  Üye
5  Doç. Dr. Figen ATABEY  Fen-Edebiyat Fakültesi Üye
6  Yrd. Doç. Dr. Ahmet EDİ Eğitim Fakültesi Üye
7 Yrd. Doç. Dr. Müslüm KUZU  Eczacılık Fakültesi Üye
8  Yrd. Doç. Dr. Gamze YILMAZ Sağlık Yüksekokulu  Üye
9 Yrd. Doç. Dr. Zeki ŞAHİNLER  Celal Oruç Haycansal Üretim Y.O Üye
10  Yrd. Doç. Dr. Emir Alper TÜRKOĞLU  Merkezi Araştırma Laboratuvarı Üye
11 Ali DEMİREL Strateji Geliştirme Daire Bşk. Üye