Üniversite tanıtım Komisyonu


Adı-Soyadı GÖREVİ
PROF. DR. TELAT YANIK BAŞKAN
Ali BALKİS ÜYE
Murat TOK ÜYE
DEMİR ALİ ŞIKTAR ÜYE
Yrd.Doç.Dr. METİN ERKAL ÜYE
Doç.Dr. AHMET OCAK AKDEMİR ÜYE
Doç:Dr. FATMA AĞGÜL YALÇIN ÜYE