Yönetim Kurulu

 

        Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

1* Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,

2* Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak,

3* Üniversite yönetimi ile ilgili olarak rektörün getireceği konularda karar almak,

4* Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,

5* Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

   

1- Başkan     Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT (Rektör)
2- Üye Prof. Dr. Yusuf ÇETİN Prof. Temsilcisi
3 Üye Prof. Dr. Önder ŞİMŞEK Prof. Temsilcisi 
4- Üye Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT (İslami İlimler Fakültesi Dekan V.)
5- Üye Prof. Dr. Yücel ÜNAL (Eczacılık Fakültesi Dekan V.)
6- Üye Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT (Patnos Sultan Alparslan Müh. ve Doğa Bil. Fak. Dek..V)
7- Üye Prof. Dr. Mehmet YALÇIN (Eğitim Fakültesi Dekan.V)
8- Üye Prof. Dr. Güray OKYAR (Fen Edebiyat Fakültesi Dekan.V)
9- Üye Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT (İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dekan.V )
10- Raportör Muhammet Nuri KILIÇ (Genel Sekreter)