​“MEVLÂN HÂLİD ZİYAÜDDİN-İ NAKŞİBENDΔ ADLI ESERİMİZ

      
       “Mevlânâ HâlidZiyaüddin-i Nakşibendî” isimli kitap, Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî’nin hayatı, eserleri, halifeleri, tasavvufî düşüncesi ve kurduğu Hâlidî tasavvuf geleneğini ve bu geleneği sürdüren Hâlidî mensuplarının ilim, siyaset ve toplumsal alanlara etkilerini kısaca ele alan mütevazı bir çalışmadır. 

       Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesinde açılan “Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî Uygulama ve Araştırma Merkezi”nin ilk ilmî ve akademik yayını olması ve bu merkezimizin tanıtımına katkı sağlaması amacıyla kaleme aldığımız bu eserin, İbrahim Çeçen Vakfı tarafından basılması üniversitemize ve merkezimize anlamlı bir katkı sağlayacaktır.