Tasavvuf Okumaları


Mevlânâ Halid-i Bağdâdî Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürümüz Doç. Dr. Abdulcebbar KAVAK'ın katılımıyla İslami İlimler Fakültemiz'de "Tasavvuf Okumaları" başlıklı okuma programlarının ilki gerçekleştirildi.

Programa katılan öğrencilere Merkez Müdürümüz Doç. Dr. Abdulcebbar KAVAK hocamızın yazmış kitaplar hediye edildi.