Müdür

Merkez Müdürü
 

Doç. Dr. Abdulcebbar KAVAK 

Telefon : 6128/6096  

E-posta : akavak@agri.edu.tr

Devamını oku