İl Kurum Müdürlerimizin Laboratuvarımızı Ziyareti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı 10.05.2017 tarihinde Bilim, Sanayi ve
Teknoloji il Müdürü Sayın Ayşegül SORGUÇ,  İŞKUR  Ağrı   Çalışma   ve   İş Kurumu   İl Müdürü   Sayın  Gıyas
 GÜVEN, ve  Serhat  Kalkınma  Ajansı (SERKA)  Ağrı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sayın CerenKURGA ‘yı
ağırladı.Laboratuvar  Müdürümüz  Sayın  Yrd. Doç.Dr Harun GÜNEY,  Müdür Yardımcımız  Sayın  Uzm.  Akın
 Akıncıoğlu  eşliğinde  Laboratuvarımızın   tanıtımı yapılarak hedeflenen çalışmalar anlatıldı. Ayrıca Laboratuvarımızdaki
 Uzman personel  tarafından ileri düzeyde nicel ve nitel analizler yapabilen cihazların tanıtımı ve beraberinde
hangi analizlerin yapıldığı hakkında bilgi verildi.
Özellikle ilimiz ve bölgenin kalkınması ile ilgili görüşmeler yapılarak Avrupa Birliği destek projeleri kapsamında kalkınma
programlarına uygun olarak laboratuvarımızdan nasıl faydalanılabileceği ve bu kapsamda proje faaliyetlerinin verimliliklerini
artırabilmek adına laboratuvarımızın alt yapısının hangi yönlerde geliştirilebileceğini tartışıldı.