Rektör Yardımcımız Prof.Dr.Önder ŞİMŞEK Laboratuvarımızı ziyaret etti

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Sayın Önder  ŞİMŞEK Laboratuvarımızı ziyaret ederek,çalışmalarımız
hakkında  Laboratuvar  Müdürümüz  Yrd.Doç.Dr. Sayın Harun  GÜNEY  ve  uzmanlarımızdan birifin
aldılar.
  Laboratuvarımızın,  Üniversitemiz  ve  bölgemiz  için hayata geçirebileceği projeler tartışıldı.
Rektör  Yardımcımız  Prof. Dr. Sayın Önder ŞİMŞEK Laboratuvarımızın Üniversitemiz ve böllge için
katma  değer sağlayacak  projeleri hayata geçirebilecek alt yapı imkanlarına sahip olduğunu söyledi.