Müdürün Mesajı

 

Sevgili Gençler, Değerli Öğrenciler!..
 

Öncelikle Doğubeyazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu'muzun adını tarihe taşıdığı Büyük Alim ve Mutasavvıf'ın şu dizesiyle sözüme başlamak istiyorum:

Bismillahi'r-Rahmani'r-Rahim 
Mebde-i her ilmeki nave Elim.

Yani "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. Zira her ilmin başlangıcı O Alim'in adıyladır."

Ben de bu vesileyle bu seneki eğitim-öğretim döneminin başlandığı bu günlerde sizlerin ve tüm öğrencilerin ilim hayatındaki kutsal yürüyüşünü tebrik ve takdir ediyorum.

İlim serüveninizi kadim bir şehir ve tarihi geçmişi zengin bir mekan olan Doğubayazıt'a sürdürmeniz önemli bir adımdır. Aynı şekilde geçmişte ilim ve medeniyet, sanat ve edebiyat kenti olduğunu yetiştirdiği alimleriyle ispat eden bir yerde, Ahmed-i Hani, İsmail-i Beyazidi, Muradhani Beyazidi, Molla Mahmud-i Beyazidi, Molla Muhammed-i Celali, Halife Yusuf Topçu gibi ilim adamlarını yetiştiren bir mekanda bu kutsal yürüyüşü sürdürmek elbetteki hayatınızda iftihar duyacağınız bir hususiyetiniz ve meziyyetiniz olacaktır.

Yeni kurulmuş bulunan Meslek Yüksekokulumuz, halihazırda gelişme aşamasında bulunmaktadır. Dış Ticaret, Turizm Animasyon ve Aşçılık Bölümlerine öğrenci alımı devam etmektedir. Her sene öğrenci sayımız da artmaktadır. Kuruluş ve gelişim aşamasında olan Meslek Yüksekokulumuz inşaallah gelecekte daha etkin ve daha canlı hale gelecektir. Bu uğurda müdürlüğümüzün, akademik ve idari personelimizin gayret ve katkıları kadar sizlerin de gayret ve katkılarınız bize ümit vermektedir. Aynı şekilde Doğubayazıt Halkının da her konuda bizlere, sizlere desteklerini ummaktayız.

Yıllardır hayalini kurduğumuz, ancak katkılarıyla bizleri ihya eden sivil ve resmi şahsiyetlerin gayret ve çabaları sonucu gerçek hayatta bir realite olarak yanı başımızda bulduğumuz Meslek Yüksekokulumuzun gün geçtikçe daha da büyüyüp gelişmesi, akademik kadrosunu güçlendirmesi, aktif bölümlerin sayısının arttırılması, öğrenci sayısının umulan miktara ulaştırılması, bilim, sanat, kültür ve medeniyet yolunda Doğubeyazıt'ımızın ve Ülkemizin gelişme ve kalkınmasına el birliğiyle sunacağımız hizmetlerimizin ürünlerini vermesi konusunda çalışmalarımız devam etmekte ve bu konuda herkesin katkılarını beklemekteyiz.

Özellikle öğrencilerimizin yurt, burs ve ulaşım sorunları konusunda resmi ve sivil kurum ve kuruluşların katkı sunacaklarından ümitvarız. Bu konuda yetkililerle görüşmelerimiz devam edecektir.

Öğrencilerimizin lise eğitiminden sonra üniversite öğrencisi olduklarını hissetmeleri ve diğer üniversitelerin eğitim seviyelerinden geri kalmaması için hem müfredattaki derslerinin daha verimli geçmesi konusunda, hem de sosyal etkinlik, bilimsel panel ve konferanslar, uygulamalı eğitim ve diğer etkinlikler konusunda da çalışmalarımız olacaktır. Bu konuda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitemizin tüm birimlerinin, İbrahim Çeçen Vakfı'nın, Üniversitemiz Rektörlüğünün, özellikle de Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Abdulhalık Karabulut'un, Doğubeyazıt Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının destek ve katkılarının yanımızda olduğunu unutmamamız gerekmektedir.

Sözün bu aşamasında sayın Rektörümüz 
Prof. Dr. Abdulhalık Karabulut'un şu tavsiyelerini ben de sizlere hatırlatmak isterim:

"Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde yükseköğrenime başladığınız 2017-2018 Akademik Yılının; hayatınızda çok önemli bir dönemin başlangıcı olarak, anılarınız içinde daima özel bir yeri olacaktır. Öncelikli dileğim; Üniversitemizde ve sonrasında sağlık, mutluluk ve başarı içinde olmanızdır.
Eğitim sadece bilgi aktarımı olmayıp, bütüncül bir anlayış ve sevgi ile insan yetiştirme sanatıdır. Her insan farklıdır. Bu eğitim metodunu benimseyen Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, küreselleşen dünyamızda başarılı ve mutlu bir gelecek için öğrencilerimizin ihtiyaç duyacağı bilgiyi, donanımı, liderlik ve medeniyet bilincini onlara kazandırmayı amaç edinmiştir. Bizler, temel önceliğimiz olan sizlerin daha iyi eğitim alması, hayata daha iyi hazırlanması için varız. Küresel bir dünyada yaşadığımızın bilinciyle, sizleri küresel rekabete hazırlama konusunda elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Sevgili gençler, yaşamınızın bu önemli kararı aşamasında, seçtiğiniz alanda sizleri küresel düzeyde rekabet edebilir profile hazırlayacak, bilimin sevgi ile bütünleştiği üniversite anlam ve ruhunu yaşama imkânlarını sunacak ve "daha iyi bir kendiniz olabilmek" yolunda en büyük desteği sağlayacak Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden yana tercihlerinizi oluşturmanızı arzuluyor; hepinize başarılar diliyorum."

Ben de Üniversitemizi ve Meslek Yüksekokulumuzu tercih ettiğiniz için sizleri tebrik ediyor, eğitim hayatınızda ve ömrünüzün her aşamasında sağlık, başarı, mutluluklar diliyorum. Bu vesileyle Meslek Yüksekokulumuzun kuruluşunda katkısı olan herkese, özellikle Beyazıt'ımıza böylesine güzel bir ilim ve irfan yurdunu kazandıran Hayırsever İş adamımız Sayın Abdulbari Goozel Beyefendi'ye sunduğu maddi ve manevi katkıları sebebiyle teşekkürü borç bilirim.
 

Doç. Dr. Mehmet Salih GECİT
Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu Müdürü