Yönetim Kurulu


ÜNVANI
 

ADI

SOYADI

GÖREVİ

Doç. Dr.
 

M. Salih
 

GEÇİT
 

Başkan (Müdür)
 

Öğr. Gör.
 

Özden
 

ÖZDEMİR
 

Müdür Yardımcısı
 

Yrd. Doç. Dr.
 

Çetin
 

BAYRAK
 

Üye
 

Yrd. Doç. Dr.
 

Pınar
 

URAL KELEŞ
 

Üye
 

Yrd. Doç. Dr.
 

Süleyman
 

AYDIN
 

Üye
 

Yüks. Sekr.
 

Yavuz
 

TAY
 

Raportör