Yapı Denetimi

Bu bölümde ön lisans programında okuyan öğrencilere kamu kuruluşları ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu inşaatçılıkla ilgili Yapı Denetim Yardımcılığı konusunda eğitimler verilerek kalifiye teknik elemanlar yetiştirmektir.