Bankacılık ve Sigortacılık

Meslek Yüksek Okulumuz, Bankacılık Ve Finans bölümü, Bankacılık Ve Sigortacılık programı ile gelişen ve globalleşen dünyada, hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Bankacılık Ve Finans bölümü ve Bankacılık Ve Sigortacılık programı ile bölgemiz, ilimiz ve ülkemiz için, banka ve sigorta sektrönün ihtiyaç duyduğu kendinden emin, akılcı, dinamik, gelişmeleri yakından takip eden, innovasyona açık, grup içi ve tekil çalışmalara yatkın, sosyo-kültürel zenginlikte düşünce üretebilen, bireyler yetiştirmektedir. 

Meslek Yüksek Okulumuzun ilgili bölüm ve programından mezun olan öğrenciler kamu ve özel banka sektörü ile yine kamu ve özel kesim sigorta sektörlerinde iş imkanı bulabilmektedirler.