İdari Personeller

 

    

 

Yüksekokul Ve Meslek Yüksekokulu Sekreteri :Ayhan TEKİN Telefon : 472 711 42 02  E-posta : atekin@agri.edu.tr


 

 

Öğrenci/Özlük İşleri: Muharrem AKAN Telefon : 472 711 42 02  E-posta : makan@agri.edu.tr