Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü

           Bilgisayar teknolojisi; günlük yaşamda en yaygın kullanım alanına sahip olan teknolojidir. Buna bağlı olarak bireylerin hangi kademe de faaliyet gösterirse göstersin bilgisayar teknolojisini kullanımı zaruri bir hal almıştır. Bireylerin kişisel olarak istifade ettikleri bir teknoloji olması ile birlikte bilgisayar teknolojisi iş yaşamında, yönetim birimlerinde en üst düzeyde istifade edilmesi gereken bir teknolojidir. Günlük yaşantımızın ve iş yaşamımızın önemli bir bölümünü kapsayan bilgisayar teknolojisi; kullanımı, programlanması, onarımı ve işletilmesi ile etkin biçimde uzmanlık gerektiren bir daldır. Gerek kamu gerekse özel kurum ve kuruluşlar sundukları hizmetleri interaktif ortamlara taşıma yönündeki eğilimleri teknolojiyi etkin kullanan personellere olan ihtiyaçlarını daha belirgin hale getirmiştir. Bu bağlamda Bilgisayar Operatörlüğü, kurum ve kuruluşlardaki bilgisayar okur yazarlığı ihtiyacını da karşılayabilme isteğiyle tüm dünyaya paralel olarak Türkiye’de de hızla gelişen ve neredeyse her iş koluna uygulanabilen bir meslek haline gelmiştir. Her iş koluna entegre olabilecek olan bu mesleğin gelişimine katkı sağlamak amacıyla öğrencilerimizi bu alanda yazılım ve donanım bakımından nitelikli elemanlar olarak yetiştirmek, bilgi teknolojisi anlamında endüstrinin ara eleman ihtiyacını karşılamak Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Operatörlüğü programının temel amacı olacaktır.
            Mezunlar genelde kamu kurumlarının ve özel işletmelerinin bilgi işlem bölümlerinde bilgisayar operatörü olarak çalışmaktadırlar. Mezunlar spesifik olarak belirtilen bu alan dışında bilgisayar teknolojisini kullanan geniş bir yelpaze de kendilerine iş bulabilmektedirler. Bilgisayar Operatörlüğü programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Bilgisayar okur-yazarlığı ile ilgili sektörde mal/hizmet üreten, bilgisayar kullanımı ve web tabanlı işlem yapma hizmeti veren firmalarda özellikle de ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.
Genel Olarak Bilgisayar Operatörlüğü Meslek Elemanının Kazanacağı Yeterlilikler:
- Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavramak.
- Bilgisayar sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.
- Bilgisayar Donanımları (Hardware), Bilgisayar Programcılığı (Software) ve Web Tasarımı (WEB DESIGN) ve Ofis Programlarını ve diğer gerekli paket programlarını etkili şekilde kullanmak.
- Bilgisayar kullanımı konusunda bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulamak.
- Bilgisayar  ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazanmak.