Meslek Yüksekokulu

Geleneksel El Sanatları Programı

Geleneksel El Sanatları Programı Geçmişten günümüze yaşatılmakta olan Geleneksel El Sanatlarımızda Tezhib, Minyatür, Ebru, Hat, Kalem-işi, Çini, Takı, Taş işlemeciliği, Naht Sanatı, Filografi Sanatı, Vitray, Dekoratif Süs Eşya Yapımı, Ahşap oymacılığı, geleneksel yöntemlerle uygulanması ve günümüz düşünceleri ışığında yorumlanması programımızın temel konularındandır. Programın Öğrencilere Sağladığı İmkanlar Yeterli düzeydeki atölye ve dersliklerde, konusunda uzman öğretim elemanları eşliğinde teorik ve uygulamalı dersler gerçekleştirilmektedir. Programda Yapılan Çalışmalar Geleneksel El sanatları Programında Tezhib, Minyatür, Ebru, Hat, Kalem-işi, Çini, Takı, Taş işlemeciliği, Naht Sanatı, Filografi Sanatı, Vitray, Dekoratif Süs Eşya Yapımı, Ahşap oymacılığı, Temel Fotoğraf, konularında teorik ve uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Programın Yöremiz ve Ülkemiz İçin Önemi Geleneksel El Sanatları Programı mezunları teoride ve pratikte görmüş oldukları eğitim ışığında yöremiz ve ülkemiz el sanatlarının yaşatılması ve geliştirilmesinde gelecek kuşaklara aktarmada katkıda bulunacaklardır. Mezunlarının Alacağı Unvan ve İstihdam Alanları Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz; ü Tekniker ünvanını kazanmaktadırlar. ü Tekstil Fabrikalarında Desinatör olarak çalışabilirler. ü Alan sınavı ile müze ve Kütüphanelerde uzman olarak çalışabilmektedirler. ü Bölümümüz mezunları kamu ve özel kuruluşlarda tasarımcı, sanat danışmanı ve desinatör olarak çalışabilmektedir. ü Milli Saraylar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığının ilgili birimlerinde, yörede ve ülkedeki konuyla ilgili özel atölyelerde, halk eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilecekleri gibi kendi özel atölyelerini de açarak da çalışabilirler. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) İle Başvurulacak Bölümler Programı bitirenler, Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarına göre; ü Güzel sanatlar fakülteleri ü Geleneksel Türk El sanatları Öğretmenliği ü Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü ü Çiçek, örgü, Dokuma öğretmenliği ü Dekoratif sanatlar öğretmenliği, ü Halı, kilim ve eski kumaş desenleri başvurabilirler. Ayrıca, Açık Öğretim Fakültesi iktisat ve işletme bölümlerine de doğrudan kayıt yaptırabilirler.