Meslek Yüksekokulu

Grafik Tasarım Programı

Grafik Tasarımı Programı, öğrencilerini öğrenim süreleri boyunca tasarım disiplini ve program kullanımı bilgileri ile donatarak, tasarımcı adaylarını temel tasarım mantığı çerçevesinde grafik tasarım uygulamalarında sektöre bağlı ihtiyaçlara cevap verebilecek niteliklerle donatmayı hedeflemektedir.
Grafik tasarım unsurları gündelik hayatımızın içerisinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Başta kültür sanat hayatımız ve sosyal aktiviteler olmak üzere her türlü reklam ve tanıtım faaliyetlerinin sunum ve görsel malzemelerinin düzenlenmesinde belirleyici disiplindir. Hergün karşılaştığımız billboard, afiş, broşür, dergi, katalog, gazete gibi basılı materyallerin, internet siteleri ve hertürlü etkileşimli medyanın görsel düzenini belirler.
Grafik tasarımı programı, derslerde teorik bilginin yanı sıra piyasada karşılaşacakları problemlerin benzerlerini simule edilen uygulama projelerine de yer verilmektedir. Grafik Tasarımı programında, öğrencilerin iş hayatına hazırlanması için okul dışında da ilgili işyerlerinde uygulama eğitim dersleri, haftada sekiz saat ve dört dönem boyunca verilmektedir.
Program Çıktıları:Grafik Tasarımı Ön-lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olacaklardır;

  • Tasarımın temel ilkelerinden; görsel önem sırası, denge/leke dengesi, oran-boyut, ritm, hareket, stilizasyon ve soyutlama gibi temel ögeleri kavrayıp uygulayabilme.
  • Grafik tasarım çalışmalarını görsel ve tipografik olarak yorumlayabilme.
  • Form, nokta, çizgi, basit geometri, perspektif daha sonra canlı ve cansız modelden çizim gibi sanatsal elle çizim uygulamaları yapabilme, algı, beyin ve el eşgüdümü becerisi.
  • Grafik tasarıma dair litaratür ve teknolojiden haberdar olabilme.
  • Grafik tasarımı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilme ve grafik tasarım materyalleri üretebilme.
  • İş yaşamındaki ekip çalışmasıyla ilgili; görev paylaşımı, profesyonel ortamda konum ilişkileri, ve uygulama süreçlerini kavrayabilme.
  • Grafik tasarım için Mesleki Bilgi Teknolojisi, Mesleki Uygulamalar, Mesleki Gelişim Etkinlikleri, UFND dersleri gibi dersler sayesinde akademik ve pratik uygulama becerilerini biraraya getirebilme.
  • Toplumsal sorunlara duyarlılık geliştirme ve takım bilinciyle sosyal sorumluluk projesi üretebilmek.
 
·         Staj ve Kariyer Olanakları:
Öğrencilerimiz, reklam ajansları başta olmak üzere matbaalar, gazetelerin ilgili departmanları, reklam fotoğraf stüdyoları gibi geniş iş ve staj olanaklarına sahiptirler. Öğrencilerimizin sektörle ilgili bilgi ve deneyim kazanmaları açısından zorunlu toplam 40 günlük mesleki staj öngörülmüştür.
·         Dikey Geçiş Olanakları:
Mezun olan öğrencilerimiz, Grafik tasarım fakültelerine Fotoğraf , Fotoğraf ve Video Grafik , Grafik Tasarımı , Grafik Öğretmenliği, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım , Grafik Sanatları , Grafik Tasarım , Grafik Tasarımı, İletişim Tasarımı ,İletişim ve Tasarım bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.